แบบสอบถามความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ชื่อ-นามสกุล(ระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้)
2. เบอร์โทรติดต่อ(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
3. โปรดระบุสถานะของท่าน *
4. ตั้งแต่เปิดบริการมา ท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ *
5.ท่านได้รับข่าวสารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) *
Required
ประเมินความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ควรปรับปรุง
5
4
3
2
1
ด้านการบริการโดยภาพรวมของบุคลากร
ด้านการรอคอยคิวต่างๆ
ด้านความสะอาดของสถานที่
ด้านการตรวจรักษา
ด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
Clear selection
โปรดแสดงความเห็น/ข้อแนะนำ/ร้องเรียน ของท่านที่นี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse