แบบประเมินความพึงพอใจผลงานพนักงาน/แม่บ้านทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ฯ มีความประสงค์จะขอรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างทำความสะอาด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินผลงาน ฯ ให้ครบถ้วน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน ณ ที่นี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แม่บ้านประจำอาคาร *
สถานะของผู้ประเมิน *
๑.ความสะอาดของอาคาร (พื้น)                                             *
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ควรปรับปรุง
๑.๑ การเก็บกวาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกตามพื้นและซอกมุม
๑.๒ เช็ดถูทำความสะอาดเป็นประจำ และทุก ๆ ครั้งที่พื้นสกปรก
๑.๓ ใช้ไม้ม็อบดันฝุ่นและน้ำยาเก็บฝุ่นให้พื้นสะอาดและเงางาม รวมถึงการปั่นเงาพื้นให้เงางาม
๑.๔ ทำความสะอาดพื้นโดยการขัดล้างลอกแว๊กซ์ /เคลือบเงาพื้นให้มีความเงางามได้ดี
๒.ความสะอาดของห้องน้ำ(ส่วนรวม) *
ดีมาก
ดี
น้อย
พอใช้
ควรปรับปรุง
๒.๑ ขัดล้างให้สะอาดปราศจากกลิ่นคราบและพื้นต้องแห้งทุกครั้ง หลังการขัด
๒.๒ ขัดล้างเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ฝาผนังให้สะอาดและเงางาม
๒.๓ ใช้น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเพื่อระงับกลิ่นอับ และฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
๒.๔ ปัดกวาดหยากไย่ในบริเวณห้องน้ำให้สะอาด
๒.๕ กระจก อ่างล้างหน้า สะอาด และห้องน้ำพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
๓.ความสะอาดทั่วไป *
ดีมาก
ดี
น้อย
พอใช้
ควรปรับปรุง
๓.๑ ทำความสะอาดกระจกบานประตูหน้าต่าง บานเกล็ด ตะแกรงภายในอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ
๓.๒ ปัดกวาดอยากไย่ ฝุ่นละออง ขัดถูผนังเพดาน ระเบียงที่นั่งหน้าห้องให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๓.๓ เช็ดถูพัดลมเพดานและนำตะแกรงให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๓.๔ ล้างทำความสะอาดพรมบันไดทางขึ้นอาคารให้สะอาด
๓.๕ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะให้สะอาด เรียบร้อย พร้อมขัดล้างทำความสะอาดถังขยะสม่ำเสมอ (ภาคสนาม)
๓.๖ เก็บกวาดบริเวณจุดพักขยะรีไซเคิลสะอาด เรียบร้อย พร้อมเก็บจำหน่าย
๓.๗ ทำความสะอาดบันไดทางขึ้นปกติ รวมทั้งบันไดหนีไฟ ราวบันได ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๓.๘ ทำความสะอาด เช็ด ถู ภายในลิฟท์ บริเวณหน้าลิฟท์ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๓.๙ เช็ดถูโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก บริเวณห้องโถง ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๔.การปฏิบัติงานและนิสัยของพนักงาน *
ดีมาก
ดี
น้อย
พอใช้
ควรปรับปรุง
๔.๑ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๔.๒ กริยามารยาทเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใส
๔.๓ ไม่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
๔.๔ สภาพของการทำงานโดยรวมและสามารถปฏิบัติได้ดี
๔.๕ ทำงานตรงต่อเวลาตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
๔.๖ มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน มีน้ำใจ ทำงานทำงานแทนกันได้ (กรณีติดภารกิจ /ลาป่วย)
๕. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ *
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ควรปรับปรุง
๕.๑ การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
๕.๒ การมีส่วนร่วมในโครงการสำนักงานสีเขียวและโครงการอื่น ๆ โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
                                                      ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy