Soc una dona feliç a l'Europa rural
Moltes gràcies per la teva participació en la jornada "Soc una dona feliç a l'Europa rural" que tindrà lloc el proper divendres 13 de desembre de 2019 al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses.
Inscripció a la jornada
Nom
Your answer
Cognoms
Your answer
Entitat
Your answer
Càrrec
Your answer
Correu electrònic
Your answer
Dinar-networking
Pinxopote gastronòmic
Si tens alguna cosa a dir-nos, aquí tens un espai ;)
Your answer
Consentiment exprés de la persona participant a la jornada
Amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell del 27 d’abril de 21016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la LO 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, S’INFORMA:
• Les dades de caràcter personal facilitades per la persona participant a les jornades "Soc una dona feliç a l'Europa rural", són incorporades a un fitxer de titularitat privada, el responsable del qual i únic destinatari és AMATERRA S.L
• Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis per a l’assistència sol·licitada a les jornades, podent ser necessari recollir dades personals.
• Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat com a professionals de l’assessorament, amb les mesures de seguretat establertes legalment i sota cap concepte són cedits o tractats per terceres persones físiques o jurídiques, sense previ consentiment del client/a participant, excepte en aquells casos que sigui imprescindible per la correcta prestació del servei.
• Una vegada finalitzada la relació entre AMATERRA S.L i la persona participant a les jornades, les dades seran arxivades i conservades durant un període mínim de 5 anys des la finalització de la formació, transcorregut el qual seguiran arxivats o retornats íntegrament a la persona participant.
• Les dades facilitades per la persona participant seran incorporades en un fitxer anomenat “PARTICIPANTS A LES JORNADES” amb la finalitat de la gestió general del servei de formació, emissió de rebuts, expedició certificats i contacte. Per totes aquestes finalitats MANIFESTO el consentiment exprés. També se m’ha informat de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat, indicant-t’ho per escrit a AMATERRA S.L amb domicili a l'Avinguda Jaume I 2-4 de Sant Joan de les Abadesses (Girona).
• Autoritzo també que les dades personals siguin cedides per AMATERRA S.L a les entitats que presten serveis a la mateixa, que AMATERRA S.L es pugui comunicar amb les persones participants a les jornades, per whatsapp, sms i correu electrònic i que pugui difondre imatges de les persones participants a les jornades a la pàgina web de l’empresa, a les xarxes socials i en publicacions i revistes de l’àmbit relacionat amb l’objecte social d’AMATERRA S.L, amb finalitats divulgatives, comercials i de promoció.
Dono el meu consentiment
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy