ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ให้บริการเกมออนไลน์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ภาพรวมของเกม เช่น ตัวละคร เนื้อเรื่อง ความสวยงาม ระบบการเล่น ไอเทมต่างๆในเกมออนไลน์ กระตุ้นให้ท่านอยากใช้บริการเกมออนไลน์ ใช่หรือไม่
  การโฆษณาตามสื่อต่างๆ รวมทั้งคำบอกเล่าจากผู้เล่นคนอื่นๆ กระตุ้นให้ท่านอยากใช้บริการเกมออนไลน์ ใช่หรือไม่
  ท่านได้ค้นหาข้อมูลเกมออนไลน์ที่ท่านกำลังสนใจ ผ่านทางสื่อต่างๆ ใช่หรือไม่
  ท่านได้สอบถามผู้เล่นรายอื่นๆที่เล่นเกมออนไลน์ที่ท่านกำลังสนใจ ตามสื่อต่างๆ ใช่หรือไม่
  ท่านพิจารณาเปรียบเทียบเกมออนไลน์ที่ท่านสนใจ กับเกมออนไลน์เกมอื่นๆ ใช่หรือไม่
  ท่านพิจารณาเปรียบเทียบผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ท่านสนใจ กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ใช่หรือไม่
  เมื่อท่านถูกใจเกมออนไลน์ที่ท่านสนใจแล้ว ท่านจะตัดสินใจใช้บริการเกมออรไลน์นั้น ใช่หรือไม่
  ท่านมักจะใช้บริการเกมออนไลน์จากผู้ให้บริการรายเดิม ใช่หรือไม่
  ท่านชวนผู้เล่นรายอื่นๆมาใช้บริการเกมออนไลน์ที่ท่านเล่นหรือไม่
  Please enter one response per row
  ความสวยงามของกราฟฟิคในตัวเกม
  ความแปลกใหม่ของระบบเกม
  เนื้อเรื่องหรือเควสของเกม
  เสียงประกอบและดนตรีของเกม
  การมีระบบช่วยเหลือต่างๆในการเล่นเกม
  การอัพเดตข่าวหรือกิจกรรมต่างๆในเวปไซต์
  ราคาสินค้าใน ไอเทมมอล์มีความเหมาะสม
  ความเหมาะสมของบัตรเติมเงินเกมออนไลน์
  คุณภาพของเกมเมื่อเทียบกับเงินที่ชำระ
  แผ่นเกมออนไลน์ที่แถมจากหนังสือเกม (หากไม่เคยใช้ไม่ต้องตอบข้อนี้)
  การดาวน์โหลดเกมจากเวปไซต์
  การเล่นเกมผ่านเวปไซต์และโซเชียลเน็ตเวิค
  การจัด โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้าในไอเทมมอล
  กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆในเกมออนไลน์
  การโฆษณาตามเวปไซต์ชื่อดังต่างๆ
  การโฆษณาในนิตยสารเกม
  การจัดบูธกิจกรรมตามนิทรรศการต่างๆ
  ผู้ดูแลเกมตอบปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาบัคต่างๆในเกมได้อย่างรวดเร็ว
  การตรวจดูความเรียบร้อยของ GM ในเกม
  ความรวดเร็วในขั้นตอนการขอ ID เพื่อเล่นเกม
  เซิฟเวอร์และแชแนลมีเพียงพอตอจำนวนคนเล่น
  กิจกรรมในเกมมีความสนุกสนาน ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้เล่นได้
  ความต่อเนื่องในการอัพเดตสิ่งใหม่ๆของตัวเกม
  จำนวนของกิจกรรมในเกม
  ความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐานของเกม ในเวปไซต์
  ความสวยงามของเวปไซต์
  ความสวยงามของเวปบอร์ด
  เมนูหรือหัวข้อต่างๆในเวปไซต์มีความชัดเจน
  Please enter one response per row
  This is a required question