7è Concurs de Dibuixos Matemàtics d'ABEAM. INSCRIPCIÓ curs 2018-2019
El concurs de Dibuixos Matemàtics d'ABEAM és una activitat dirigida a centres educatius, l'objectiu principal del qual és potenciar la competència matemàtica i el gust per ella, des d'una vessant fonamentalment artística, en els alumnes que cursen entre P3 i 6è de Primària.

D'acord amb les bases de l'activitat (Bases de l'activitat 2018-2019: http://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1340), per a participar-hi cal que, des del centre participant, s'ompli i s'envii el següent formulari d'inscripció i es faci, en cas de ser necessari, l'abonament corresponent de 10 euros abans del 4 de MARÇ de 2019. La inscripció serà posteriorment corresposta amb un correu de verificació que alhora concretarà com enviar les obres. Serà a partir de llavors, i fins el dia 15 d'abril de 2019, quan es podran enviar les obres participants a l'adreça concursdibuixosabeam@gmail.com.

Aquesta inscripció és única per centre i que, amb ella, hi poden participar tots els alumnes de tots els grups-classe d'entre P3 i 6è d'E.P. del centre. La concreció dels alumnes i grups-classe participants es farà en fer l'enviament de les obres participants, mitjançant el document que es farà arribar als centres amb la confirmació de la inscripció.

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu a Joana Villalonga a través de l'adreça electrònica joeneta@gmail.com.

DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE EN EL CENTRE
Nom de la persona responsable *
Your answer
Cognoms de la persona responsable *
Your answer
Càrrec en el centre de la persona responsable *
Your answer
Adreça electrònica de contacte de la persona responsable *
(via principal de comunicació)
Your answer
Repetició de l'adreça electrònica de contacte *
(per evitar errors, gràcies)
Your answer
DADES DEL CENTRE
Nom del centre *
Your answer
Codi del centre *
(codi XTEC)
Your answer
Adreça postal del centre *
(carrer i número)
Your answer
Població del centre *
Your answer
Codi postal del centre *
Your answer
Adreça electrònica del centre *
Your answer
Telèfon de contacte del centre *
Your answer
Condició d'associat amb ABEAM
IMPORTANT: Si ni el centre ni cap docent del centre disposa d'alguna condició d'associat amb ABEAM cal fer un únic ingrés de 10 € al compte d'ABEAM de La Caixa: ES51 2100 0852 0902 0043 7964 amb el concepte "<Nom del centre> - 6è CDM" abans que acabi el termini d'inscripció al concurs. Aquest únic ingrés de 10 euros permet la participació de tots el cursos d'entre P3 i 6è d'E.P. del centre.
Sou associats d'ABEAM? *
* Només en cas de ser associats d'ABEAM
En cas de disposar d'alguna condició d'associat amb ABEAM, cal inidicar el nom complet de qui disposa d'aquesta condició.
Your answer
** PETICIÓ DE REBUT DE L'ABONAMENT, només en cas de ser necessari
En cas de necessitar el rebut de l'aboment efectuat en concpte de la inscripció al concurs, indicar les dades fiscals de l'entitat a la qual emetre el rebut així com el correu electrònic on cal enviar-lo.
Your answer
Observacions
Algun comentari o suggerència?
Your answer
Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei.
De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent.

Grup de Treball ABEAM - ICE-UPC: Foment del dibuix artístic per al desenvolupament de la competència matemàtica

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service