แบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
เพศ
Clear selection
กำลังศึกษา
Clear selection
สังกัดสาขาวิชา
Clear selection
ส่วนที่ 2 นักศึกษาขอเข้ารับการปรึกษาเรื่องใดต่อไปนี้
ด้านวิชาการ
ด้านการใช้ชีวิต
ด้านข้อร้องเรียน/การจัดการข้อร้องเรียน ระบุ (ข้อร้องเรียน
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านการใช้ชีวิต
ด้านข้อร้องเรียน/การจัดการข้อร้องเรียน
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy