Inscripción Xornadas Feministas 'Feminismo en Obras'
Enche este formulario para anotarte ás Xornadas que terán lugar en Narón o 5 de Outubro organizadas pola Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres.
Nome e Apelidos
Your answer
Estás nalgunha organización feminista?
Se a resposta anterior foi si, en cal?
Your answer
Telefone de Contacto
Your answer
Enderezo electronico
Your answer
Ficas a xantar? (son 8€)
De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, autorizo á Marcha Mundial das Mulleres para que utilize os meus datos persoais no control de asistencia as Xornadas Feministas: "Feminismo en obras". A Marcha Mundial dás Mulleres comprométese a destruír dita información unha vez realizadas ditas xornadas.
Autorizo á Marcha Mundial das Mulleres a poder utilizar a miña imaxe, gravada en audio e video, nestas xornadas para fins de difusión pola Internet tanto en canles tipo youtube e vimeo asi como polas redes sociais e paxinas web.
Protección de datos
A Marcha Mundial das Mulleres comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidad, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.