Реєстраційна анкета на VII Езотеричний Форум - Регистрационная анкета на VII Эзотерический Форум - VII Esoteric Forum Registration form
----- Українською -------

Радо запрошуємо долучитися до VII Езотеричного Форуму, що відбудеться 12-14 травня 2017 року

Міжнародний Езотеричний Форум відбудеться у надзвичайно затишній курортній базі відпочинку
"Перлина Львова" http://perlyna-lvova.in.ua (смт. Брюховичі)

Спеціальна вартість проживання для учасників Форуму - від 80 грн/особи за добу.
Адміністратори Форуму:
Ірина Васюк (адміністратор в Україні) тел: +38-093-656-03-44; +38-097-809-55-60
Наталія Литвин (адміністратор в Польщі) тел: +38-093-597-94-50 (Viber); +48-662-929-704 (PL)

Рекомендації:
На Форум варто приходити в зручному одязі, мати з собою каремат, та бажано - змінне взуття

Для родин з дітьми буде безкоштовний догляд за дітьми та пізнавально-навчальна програма.

Карта доїзду: https://goo.gl/maps/Lfs6FzfYXCU2

Прямі автобусні рейси №8 та №22 з пл. Святого Теодора (поряд готелю "Львів) до смт. Брюховичі, вул. Лікарська (з 07:00 до 22:00 год.)
Транспорт Львова http://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv
ТАКСІ UBER http://www.uber.com
TAXI OPTIMA +38(063)195-42-42; +38(067)607-42-42; +38(095)815-42-42

Реєстрація з 9:00 до 11:00 ранку в п'ятницю, 12 травня.

----- На русском -------

С радостью приглашаем присоединиться к VIІ Эзотерическому Форуму, который состоится 12-14 мая 2017 года.

Международный Эзотерический Форум состоится в чрезвычайно уютной курортной базе отдыха
"Перлына Львова" http://perlyna-lvova.in.ua (пгт. Брюховичи).

Специальная стоимость проживания для участников Форума - от 80 грн/чел. за сутки
Администраторы Форума:
Ирина Васюк (менеджер в Украине) тел: +38-093-656-03-44; +38-097-809-55-60
Наталия Литвин (администратор в Польще) тел: +38-093-597-94-50 (Viber); +48-662-929-704 (PL)

Рекомендации:
На Форум стоит приходить в удобной одежде, иметь с собой коврик, и желательно - сменную обувь.

Для семей с детьми будет бесплатный уход за детьми и познавательно-обучающая программа.

Карта проезда: https://goo.gl/maps/Lfs6FzfYXCU2

Прямые автобусные рейсы №8 и №22 с пл. Святого Теодора до пгт. Брюховичи, ул. Ликарська (с 07:00 до 22:00)
Транспорт Львова http://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv
ТАКСИ UBER http://www.uber.com
TAXI OPTIMA +38 (063) 195-42-42; +38 (067) 607-42-42; +38 (095) 815-42-42

Регистрация с 9:00 до 11:00 в пятницу, 12 мая.


----- English -------

We are pleased to invite you to join VІI Esoteric Forum, which will take place on May 12-14, 2017.

International Esoteric Forum will be hosted in extremely cosy resort “Perlyna Lvova” http://perlyna-lvova.in.ua (Bryukhovychi).


Special accommodation price for Forum participants starts from 80 UAH/person per day.
Forum administrators:
Irina Vasyuk (administrator in Ukraine) тел: +38-093-656-03-44; +38-097-809-55-60
Nataliya Lytvyn (administrator in Poland) tel: +38-093-597-94-50 (Viber); +48-662-929-704 (PL)

Recommended:
It is worth coming to Forum in comfortable clothes, to have yoga mat, and preferably additional footwear.

For families with children free of charge children’s care and cognitive-educational program will be provided.

How to get: https://goo.gl/maps/Lfs6FzfYXCU2

Direct buses №8 and №22: from Svyatoho Teodora Square (near “Lviv" hotel) to поряд готелю "Львів) to Likarska Street, Bryukhovychi, from 07:00 am to 10 pm.
Lviv city transport http://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv
TAXI UBER http://www.uber.com
TAXI OPTIMA +38 (063) 195-42-42; +38 (067) 607-42-42; +38 (095) 815-42-42

Registration from 9:00 am to 11:00 am on Friday, May 12

Реквізити - Реквизиты - Bank information
Картка для оплати - Карта для оплаты - Payment card
«ПриватБанк» - Privatbank
№ 4149 4978 2324 6535
Станіслав Єкімов - Станислав Екимов - Stanislav Yekimov
Оплату можна здійснити у любому відділенні «ПриватБанку», OnLine «Приват24», терміналі IBOX. - Оплату можно провести в любом отделении "Приватбанка", OnLine «Приват24», терминале IBOX. - Payment may be performed in any chapter of Privatbank, Privat24 online, IBOX machines.


В наступному вікні вписати суму, дату та час оплати і зберігайте чек. - В следующем окне вписать сумму, дату и время оплаты и сохраняйте чек. - In the next window fill amount, date and time of payment and keep your check.

УВАГА! ВНИМАНИЕ! ATTENTION!
----- Українською -------
Анкета обо'язкова і заповнюється опісля оплати та на кожного учасника окремо.
Для збереження анкетних даних обов'язково в кінці натиснути кнопку збереження
та отримати підтвердження запису: "Вашу відповідь було записано".
Заздалегідь дякуємо за своєчасно заповнену анкету.
У випадку відсутності анкети, організатор залишає за собою право відмовити в участі.

----- На русском -------
Анкета обязательна и заполняется после оплаты и на каждого участника отдельно.
Для сохранения анкетных данных обязательно в конце нажать кнопку сохранения и получить подтверждение записи: "Ваш ответ был записан".
Заранее благодарим за своевременно заполненную анкету.
В случае отсутствия анкеты, организатор оставляет за собой право отказать в участии.

----- English -------
Form is mandatory for filling and must be filled before payment and must be filled per each participant.
In order to save filled data it is necessary to push button in the end and get record notification: "Your record has been saved".

Ім'я та прізвище - Имя и фамилия - Name and surname *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Контактний телефон - Контактний телефон - Contact phone *
у форматі - в формате - as +380хххххххххх
Your answer
Місто проживання та країна - Место проживания и страна - Residence city and country *
Your answer
ID ВКонтакті:
Your answer
Your answer
Проживання - Проживание - Accomodation *
Додатково уточнюється в адміністратора Форуму Ірини Васюк - Дополнительно уточните у администратора Форума Ирины Васюк - Additionally ask Forum administrator Irina Vasyuk: +38-093-656-03-44; +38-097-809-55-60
Харчування - Питание - Food *
Дні участі - Дни участия - Attendance *
Потреба в дитячому аніматорі - Потребность в детском аниматоре - Need for children care *
Вік дітей - Возраст детей - Children's age
років - лет - years
Your answer
Ви уже брали участь у попередніх Езотеричних Форумах? Вы участвовали в предыдущих Эзотерических Форумах? Have you participated in previous Esoteric Forums? *
Required
Звідки довідались? - Откуда узнали? - Where did you hear from about us? *
конкретне джерело інформації чи особа, що запросила - конкретный источник информации или пригласивший человек - certain source of information or inviting person
Your answer
Вартість участі - Стоимость участия - Participation fee
Оплата до/Payment before 31.03.2017:
3 дні/дня/days - 600 UAH
2 дні/дня/days - 500 UAH
1 день/day - 300 UAH
1 сесія/session - 100 UAH

Оплата до/Payment before 30.04.2017:
3 дні/дня/days - 700 UAH
2 дні/дня/days - 600 UAH
1 день/day - 400 UAH
1 сесія/session - 150 UAH

Оплата до/Payment before 01-11.05.2017:
3 дні/дня/days - 800 UAH
2 дні/дня/days - 700 UAH
1 день/day - 500 UAH
1 сесія/session - 200 UAH

Під час Форуму/Во время Форума/Payment during Forum: 12-14.05.2017:
3 дні/дня/days - 1000 UAH
2 дні/дня/days - 800 UAH
1 день/day - 600 UAH
1 сесія/session - 250 UAH

Система "Приведи друга" - "Bring your friend" system
ПРИВЕДІТЬ ДРУЗІВ - оплатіть одним чеком і ОТРИМАЙТЕ -25% ЗА КОЖНОГО!
ПРИВЕДИТЕ ДРУЗЕЙ - оплатите одним чеком и ПОЛУЧИТЕ -25% ЗА КАЖДОГО!
BRING or INVITE your FRIENDS and make single payment - PARTICIPATION -25% FOR EACH FRIEND!
Примітки по оплаті - Примечания по оплате - Notes for payment
Якщо Ви проплачуєте групою одним платежем, вкажіть імена та прізвища - При оплате одним платежом за группу, укажите имена и фамилии - If you pay for the group as one payment, please indicate names and surnames
Your answer
Примітки по проживанню - Примечания по проживанию - Notes for accommodation
Якщо Ви проплачуєте проживання одним загальним чеком, самостійно чи з групою - вкажіть суму проживання, імена та прізвища для поселення - При оплате одним общим платежом, самостоятельно или за группу, укажите сумму проживания, имена и фамилии - If you pay for the individual or group accommodations as one payment, please indicate names and surnames
Your answer
Примітки по харчуванню - Примечания по питанию - Notes for accommodation
Якщо Ви проплачуєте харчування одним загальним чеком, самостійно чи з групою - вкажіть суму проживання, імена та прізвища для поселення - При оплате одним платежом, самостоятельно или за группу, укажите сумму проживания, имена и фамилии - If you pay for the individual or group accommodations as one payment, please indicate names and surnames
Your answer
Оплата - Оплата - Payment *
Cума оплати (грн.) - Сумма оплаты (грн.) - Amount of payment (UAH)
з урахуванням комісійних - учитывая комиссионные - including commission
Your answer
Дата оплати - Дата оплаты - Date of payment *
MM
/
DD
/
YYYY
Година оплати - Время оплаты - Time of payment *
Time
:
У разі додаткових запитань - В случае дополнительных вопросов - If you have any additional questions
Станіслав Єкімов, організатор, керівник ТЦ «ТОТЕМ» - Станислав Екимов, организатор, руководитель ТЦ "ТОТЕМ" - Stanislav Yekimov, founder, CEO of TC TOTEM +38-067-670-50-28; +38-063-241-18-12; www.totem.org.ua
Будемо вдячні за поширення анонсу через соціальні мережі: - Будем благодарны за распространение анонса через социальные сети: - We'll be grateful for sharing info in social networks
-----------------
Дякуємо Вам і чекаємо на Форумі!
Спасибо Вам и ждем на Форуме!
Thank you and waiting for you at Forum!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Езотерична Співдружність. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms