Registrace do kurzu Čeština po škole / Registration for Czech After School / Запись на курс Чешский язык после школы
Tento kurz češtiny je určen pro žáky 1. stupně základních škol s odlišným mateřským jazykem, kteří bydlí nebo chodí do školy na Praze 3. Výuka bude probíhat od 24. září 2020 do 10. prosince 2020 , 1x týdně 90 minut v našich učebnách v Žerotínově 35 na Praze 3.

This Czech language course is for pupils from 2nd to 5th grade with a different first language who live or attend a school in Prague 3. The course will take place from 24th September 2020 to 10th December 2020, once a week for 90 minutes, at Žerotínova 35 Prague 3.

Этот курс чешского языка предназначен для учеников начальной школы с другим родным языком, которые живут или посещают школу в Праге 3. Обучение будет проходить с 24 сентября 2020 года по 10 декабря 2020 года, один раз в неделю в течение 90 минут в наших классах в Žerotínova 35 в Праге 3.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno dítěte *
Сhild's name / Имя ребенка/ Tên của trẻ
Příjmení dítěte *
Сhild's name / Фамилия ребенка/ Họ của trẻ
Datum narození *
Date of birth / Дата рождения/ Ngày tháng năm sinh
Země původu *
Country of origin / Гражданство (страна происхождения)/ Nguyên quán  (từ nước nào)
Délka pobytu dítěte v ČR
The length of the child´s stay in the Czech Republic / Как долго ребенок живет в Чешской республике/ Con bạn ở Séc bao lâu rồi?
Název školy, kde dítě studuje *
The name of the school where the child is studying / Название школы, в которой учится ребенок/ Tên trường, nơi con bạn đi học
Ročník ZŠ *
Current child's year of elementary school / Класс в школе
Jméno zákonného zástupce (rodiče) *
Name of legal representative (parent) / Имя законного представителя (родителя)/ Họ tên người đại diện pháp lý (bố, mẹ)
Preferovaný jazyk komunikace *
Preferable language of communication / Предпочтительный язык общения/ Bạn giao tiếp bằng ngôn ngữ nào
E-mail *
Telefon *
Phone number / Телефон / Số điện thoại
Ulice a číslo popisné, město, PSČ *
Street and number, city, postcode / Улица и номер дома, город, почтовый индекс/ Đường phố, số nhà, thành phố, số bưu điện
Souhlas se zpracováním osobních údajů / Consent to the processing of personal data / Согласие на обработку персональных данных / Cam kết đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân *
Pro účely plnění smlouvy potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje, a to: jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození adresa. Zpracování osobních údajů je uděleno pro společnost META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů („Správce“). Poskytnuté údaje jsou shromažďovány a uchovány na zabezpečeném úložišti pro účely uvedené akce (komunikace s účastníky, ověření účasti, vystavení certifikátu a absolvování) na dobu jejího trvání a povinné archivace po dobu 10 let.Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné on-line  https://meta-ops.eu/clanek/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/ For the purposes of fulfilling the contract we need to obtain some of your personal data, as follows: name, surname, e-mail, telephone, date of birth, address. The processing of personal data is granted to META, o.p.s. - Association for Opportunities of Young Migrants (“Administrator”). The provided data are collected and stored in a secure repository for the purposes of the event (communication with the participants, verification of attendance, the issuing of the certificates and completion of the course), for the duration of the event and the compulsory archiving for the period of 10 years. More information about our privacy policy online at https://meta-ops.eu/clanek/zasady-zpracovani-osobnich-udaju / В целях исполнения контракта нам необходимо узнать некоторые Ваши персональные данные: имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон, дату рождения, адрес. Обработка персональных данных осуществляется для организации МЕТА, o.p.s.¬ Организация для реализации возможностей молодых мигрантов (Управляющая компания). Предоставленные данные собираются и хранятся в безопасном хранилище в целях осуществления указанного мероприятия (коммуникация с участвующими, проверка присутствия, выдача сертификата и окончание курса) во время его осуществления и в течение срока необходимого для удовлетворения требований законодательства по архивации данных, которым является 10 лет. Правила обработки персональных данных доступны онлайн:  https://meta-ops.eu/clanek/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
Otázka / Question / вопро́с
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse