ÖĞRENCİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ
Sevgili Öğrenciler, Bu anketin amacı, eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek üzere sizin değerli görüşlerinizden yararlanmaktır. Gördüğünüz bu dersi, kimliğinizi belirtmeden, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeniz istenmektedir. Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması, bu verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle, değerlendirmeniz esnasında duygusal olmayınız ve arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayınız.
Ders Adı *
Bu derse yeterince çalışabildiğinize inanıyor musunuz? *
Ders çalışma ortamınız uygun mu? *
Derse devam durumunuz nedir? *
Bu ders mesleki gelişim açısından gerekliydi ve yararlı oldu. *
Genel akademik not ortalamanız hangi aralıktadır? *
1. Dönem başında, dersin hedefi, içeriği ve öğrencilerden beklentiler açıklandı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
2. Ders planlı şekilde işlendi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
3. Öğretim elemanı önemli noktaları vurgulayarak dersi anlaşılır şekilde işledi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
4. Öğretim elemanı ders işlerken gerekli araç ve gereçleri etkin olarak kullandı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
5. Öğretim elemanı dersi işlerken uygun yöntemlerle, öğrencinin aktif katılımını sağladı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
6. Öğretim elemanının konuşması düzgün ve anlaşılabilirdi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
7. Öğretim elemanı ders saatleri dışında dersle ilgili olarak öğrenciye zaman ayırdı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
8. Derste işlenenler dersin içeriğiyle uyumlu değildi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
9. Bu derste önerilen veya kullanılan kaynaklar dersin hedef ve içeriği ile ilgili değildi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
10. Ders başarısının ölçülme yöntemleri (sınav, ödev, proje vb.) dersin hedef ve içeriğine uygundu. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
11. Öğretim elemanı, sınav, ödev ve projeler hakkında açıklayıcı bilgiler vererek bizi bilgilendirdi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
12. Öğretim elemanı düzenli olarak derse girdi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
13. Öğretim elemanı ders esnasında sınıf yönetiminde başarılıydı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
14. Öğretim elemanı olumlu tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir örnek oluşturuyordu *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
15. Ders ile ilgili yürütülen saha / laboratuvar / uygulama çalışmaları yeterli düzeydeydi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
16. Ders süresi tam ve verimli kullanıldı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
17. Sınavların değerlendirilmesinde objektif davranıldı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
18. Öğretim elemanı öğrencileri küçük düşürücü yada tedirgin edici eylem ve söylemlerden kaçındı. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
19. Öğretim elemanının öğrencileri ile ders içinde ve dışında iletişimi etkiliydi. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
20. Öğretim elemanı sınav sonunda cevap anahtarını paylaşır ve sınav kağıdını görmek isteyen öğrenciye kolaylık sağlar. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Öneri ve istekleriniz.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy