Practici privind participarea și consultarea la nivelul instituțiilor publice centrale din perspectiva societății civile
Răspunsurile vor fi exprimate pentru anul 2018
I. Informații generale
Denumire organizație neguvernamentală *
Nume reprezentant legal *
E-mail reprezentant legal *
Data ultimei consultări publice la care ați participat *
MM
/
DD
/
YYYY
Data ultimei ședințe de dezbatere publică la care ați participat *
MM
/
DD
/
YYYY
II. Informații privind elaborare a actelor normative
(Răspunsurile vor fi exprimate numeric pentru anul 2018)
Numărul proiectelor de acte normative adoptate la care ați trimis propuneri *
Acestea au fost anunțate în mod public: *
Niciodată
Foarte rar
Rar
Des
Foarte des
Întotdeauna
pe site-ul propriu al instituției
prin afișare la sediul propriu al instituției
prin mass-media
Numărul de cereri transmise pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte de acte normative cf. art. 7, alin (2), din Legea 52/2003. *
Numărul instituțiilor la care organizația este luată în evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 *
Numărul total al recomandărilor transmise *
Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor transmise în format electronic/on-line *
Care este frecvența de includere în proiectele de acte normative a recomandărilor transmise? *
Required
Care este frecvența de primirea de feedback-ului din partea instituțiilor cu privire la propunerile transmise *
Required
Modalitatea de primire a feedback-ului *
Modalitatea de transmitere a propunerilor *
Formatul acceptat al propunerilor la nivelul instituțiilor *
Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate la care ați participat *
Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa organizației dumneavoastră *
III. Informații privind procesul de luare a deciziilor
(Răspunsurile vor fi exprimate numeric pentru anul 2018)
Numărul total al ședințelor publice la care ați participat (stabilite de instituțiile publice) *
Cum ați aflat de desfășurarea acestora: *
Niciodată
Foarte rar
Rar
Des
Foarte des
Întotdeauna
afișare la sediul propriu
publicare pe site-ul propriu al instituției
mass-media
Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la ședințele publice (exclusiv funcționarii) *
Numărul ședințelor publice desfășurate în prezența mass-media *
Numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate de organizația dumneavoastră în cadrul ședințelor publice *
Numărul total al recomandărilor propuse și incluse în deciziile luate *
Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice/ transmise către organizație dumneavoastră *
Evaluarea proprie a parteneriatului cu instituțiile publice *
Required
IV. Informații privind cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție
(Răspunsurile vor fi exprimate numeric pentru anul 2018)
Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența decizională intentate de organizația dumneavoastră unei instituții: *
Rezolvate favorabil organizației *
Rezolvate favorabil instituției *
În curs de soluționare *
V. Sugestii și propuneri
Indicați eventualele sugestii și propuneri întâmpinate în procesul de asigurare a participării și consultării publice *
Prin transmiterea prezentului formular îmi exprim acordul cu privire la completarea datelor cu caracter personal *
Prin transmiterea punctelor de vedere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații este exemplificată mai jos. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea obligației autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată. Nume reprezentant legal: Colectarea numelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare a partenerului în demersul dat. Email reprezentant legal: Colectarea informațiilor referitoare la adresa de email a persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de comunicare între instituțiile implicate și persoana în cauză. În perioada desfășurării procesului de preluare a punctelor de vedere și de realizare a raportului final, fără a include datele cu caracter personal, acestea vor fi stocate în cadrul platformei de către organizator, urmând ca, la finalul demersului informațiile cu caracter personal să fie șterse din baza de date. Persoanele care au transmis solicitări au posibilitatea de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal anterior datei de 25.04.2019, printr-o cerere formulată în mod expres în acest sens.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy