ใบสมัครฝึกอบรมไอทีเพื่อการพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เงินประกันการฝึกอบรม 70 ชั่วโมง ประเภทบุคคลทั่วไป 5,000 บาท สมัครภายในวันที่ 26 เมษายน 2556 ลดเหลือ 3,000 บาท เท่านั้น
ประเภทสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 2,000 บาท (หมดเขต 3 พฤษภาคม 2556 )
ประเภทนักศึกษา 1,000 บาท
(เงินประกันจะได้รับคืนทั้งหมด เมื่อเข้ารับการอบรม ครบ 70 ชั่วโมง และสอบผ่านหลักสูตรที่เรียน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question