C. Organisatiegerichtheid
Het verkoopteam:
01. Vergelijkt de prestaties van de eigen organisatie met de eisen van de markt.
02. Is actief op zoek om de prestaties van de eigen organisatie te verbeteren.
03. Komt met voorstellen om het portfolio (producten/diensten) te versterken.
04. Staat pal achter collega’s bij kritiek van klanten.
05. Houdt zich aan de interne procedures en afspraken van de organisatie.
06. Houdt rekening met (interne) kosten bij het maken van klantafspraken.
07. Zegt alleen zaken toe die de eigen organisatie kan waarmaken.
08. Spreekt collega’s aan op het niet nakomen van klantafspraken.
Uw conclusie(s) inzake de organisatiegerichtheid
Your answer
D. Verkoopplanning en -uitvoering
Het verkoopteam:
09. Heeft korte- en lange termijn verkoopdoelstellingen.
10. Maakt plannen om commerciële doelen te bereiken.
11. Stelt prioriteiten om commerciële doelen te bereiken.
12. Stuurt de eigen agenda op een efficiënte bezoekplanning.
13. Vergroot periodiek de eigen (vak)kennis.
14. Ontwikkelt periodiek de eigen commerciële vaardigheden.
15. Maakt intern en extern duidelijke afspraken over de uitvoering van opdrachten c.q. orders.
16. Lost direct klachten op of toetst dat een ander deze heeft opgelost.
Uw conclusie(s) inzake de verkoopplanning- en uitvoering
Your answer
E. Business development
Het verkoopteam:
17. Weet wat concurrenten aanbieden en de markt vraagt.
18. Reikt klanten en prospects nieuwe ideeën aan die hun denken verandert.
19. Noteert businessmogelijkheden tijdens reisuren.
20. Krijgt business leads via eigen klanten en uit het eigen (e-)netwerk
21. Besteedt wekelijks tijd aan acquisitie.
22. Is instaat om sleutelfiguren (directie/MT) bij prospects te benaderen.
23. Kan op verschillende niveaus met prospects meedenken.
24. Kan technische informatie begrijpelijk overbrengen voor niet-deskundigen.
25. Is instaat een overtuigend beeld te geven van de opbrengsten van het eigen aanbod.
26. Besteedt wekelijks tijd aan relatiebeheer.
27. Onderzoekt de mogelijkheden voor up - en cross selling.
28. Zoekt naar mogelijkheden voor lange termijn relaties.
Uw conclusie(s) inzake business development
Your answer
F. Commerciële gespreksvoering
Het verkoopteam:
Lees voor 'klant', 'klant(en) en prospect(s)'.
29. Is instaat een vertrouwensrelatie met een klant op te bouwen.
30. Volgt in een verkoopgesprek een ingetrainde verkoopmethode.
31. Is instaat de eigen waardepropositie overtuigend te presenteren.
32. Heeft gespreks- en klantdoelen voor ieder verkoopgesprek.
33. Is instaat een klantspecifieke verkoopboodschap over te brengen.
34. Heeft voldoende klant- en marktkennis om specifieke problematieken van een klant te begrijpen.
35. Signaleert (non-verbale) twijfels en vragen in een verkoopgesprek en gaat hier op in.
36. Is in staat diverse vraagtechnieken toe te passen.
37. Inventariseert hoe beslissingen bij klanten genomen worden.
38. Vraagt naar het budget en bespreekt de mogelijke obstakels in het (ver)koopproces.
39. Geeft een klant voldoende ruimte om een standpunt naar voren te brengen.
40. Biedt ruimte voor tegenargumenten en kritische vragen.
41. Vraagt door wanneer zaken niet duidelijk zijn.
42. Vindt aanknopingspunten in de argumenten van een klant.
43. Laat merken naar een klant te luisteren.
44. Gaat in op de belangrijkste zorg c.q. behoefte van een klant.
45. Is instaat de (latente) behoefte van een klant zélf in te laten zien.
46. Is instaat de behoefte van een klant een hoge(re) urgentie te geven zodat deze wordt vervuld.
47. Stemt een presentatie van argumenten af op de klant.
48. Overtuigt een klant van de voordelen van het aanbod en weet prijs en waarde in balans te brengen.
49. Weet weerstand bij de klant te benoemen en bespreekbaar te maken.
50. Vraagt om de opdracht / vraagt om commitment vooraf aan het te maken voorstel.
Uw conclusie(s) inzake commerciële gespreksvoering
Your answer
Uw gegevens
Uw naam
Your answer
Uw organisatie
Your answer
Uw e-mailadres
Your answer
Uw telefoonnummer
Your answer
Boost2Success
Boost2Success copyright © 2018 Sellingnet. Alle rechten voorbehouden.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms