عضویت در بهسرا

بهسرا(باشگاه همگانی سلامت روان آتیه) با مدیریت دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه تشکیل شده و هدف ما افزایش سطح سلامت روان عمومی می باشد.از این طریق مطالب و آزمونهای روانشناسی و برنامه های عمومی باشگاه به صورت رایگان در اختیار شما شهروند عزیز قرار می گیرد.این فرم به منظور ارائه هدفمند خدمات به شما در نظر گرفته شده است.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question