Pendaftaran Sukarelawan Sosial Islam

KELAB SUKARELAWAN SOSIAL ISLAM merupakan satu inisiatif terbaru Yayasan Ihtimam Malaysia dengan sokongan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di dalam memupuk

kesedaran, semangat dan minat individu dan rakyat Malaysia yang beragama Islam di dalam menjalankan aktiviti kesukarelawanan di dalam usaha membendung dan mengawal gejala sosial

yang melanda komuniti Islam di Malaysia kebelakangan ini.

Objekti kepada penubuhan kelab in iadalah disenaraikan seperti berikut:


1- Melahirkan iltizam dan semanga tkesukarelawanan dikalangan orang Islam di Malaysia ;

2- Memberi latihan dan teknik kepada bakal sukarelawan

3- Membentuk satu pasukan sukarelawan yang berprinsip, beretika dan mempunyaihala tuju yang tidak menyalahi undang-undang dan peraturan syara’

4-Menjadi payung atau penyelaras kepada NGO-NGO Islam dan sukarelawan-sukarelawan yang sediada di dalam menjalankan aktiviti kesukarelawan bagi mengelakkan pertindihan atau kelopongan kepada kumpulan sasaran.


Kelab Sukarelawan Sosial Islam ini akan dilancarkan secara rasminya pada 2 Mac 2014 ini bertempat di Dewan Sheikh Al Fathoni, Masjid Tuanku Sultan Mizan, Putrajayaoleh Yang Berbahagia Dato’ Haji Razali Bin Shahabudin, Timbalan KetuaPengarah Pembangunan Insan, JAKIM.


Selaras dengan pelancaran Kelab ini, keahlian akan dibuka kepada mana-mana individu secara percuma yang berminat dengan beberapa syarat yang dikenakan iaitu:


1-Warganegara Malaysia yang beragama Islam dan berumur lebih daripada 18 Tahun keatas

2-Mestilah berdaftar dengan Yayasan Ihtimam Malaysia atau dengan unit sukarelawan di bawah Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial dan Komuniti, JAKIM ; dan

3-Mestilah melepasi 3 fasaLatihanToT (Training for Trainers)dan 1 sesi Temuseru yang diiktiraf oleh JAKIM.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  This is a required question