Mezinárodní konference Industriální stopy / čtvrt století poté

!!! KAPACITA HOTELU HARMONY BYLA VYČERPÁNA. BALÍČKY S UBYTOVÁNÍM JIŽ NEJSOU K DISPOZICI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!


Registrační formulář na konferenci, která proběhne v pátek 29. srpna v malém konferenčním sálu multifunkčního prostoru Gong v Dolní oblasti VÍTKOVICE, a exkursi v sobotu 30. srpna. Generálním partnerem je společnost VÍTKOVICE a.s. a Dolní oblast VÍTKOVICE.

Vyplněním a odesláním formuláře dává účastník souhlas s vystavením faktury za objednané služby / program. Faktura bude zálohová – řádný daňový doklad bude vystaven až po připsání částky na účet Organizátora akce.

V níže uvedené nabídce - Základní nabídka nebo Balíček - zaškrtněte možnost/-i, o kterou máte zájem.

Storno poplatky – do konce července se vrací plná částka, v případě zrušení účasti po 1. - 15. 8. 2014 činí storno poplatek 50 %, od 16. 8. 2014 činí 100 %.

POŘADATELÉ
Industriální stopy o.s.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
Národní památkový ústav – GŘ Praha
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
OK ČKAIT Ostrava


ORGANIZÁTOREM Mezinárodní konference Industriální stopy / čtvrt století poté je společnost:
Smart Communication s.r.o.
Újezd 21/408, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 275 91 280, DIČ: CZ27591280

Číslo účtu: 35-7170310257/0100
IBAN: CZ5801000000357170310257
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Kontaktní spojení:
Radka Hájková / Jiří Hlinka
hajkova@s-m-art.com / hlinka@s-m-art.com
+420 272 657 121 / +420 602 226 913 / +420 730 158 883
www.industrialnistopy.cz

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question