PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Thực hiện Hướng dẫn số 5077/HD-ĐHQGHN ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, đề nghị các em cho biết ý kiến đánh giá về các môn học mà mình tham gia học trong năm học. Mọi ý kiến của em sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của em!

  Chỉ dẫn:

  - Với mỗi môn học, các em phải tham gia khảo sát và nộp phiếu 1 lần - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

  * Lưu ý: Mọi thông tin cá nhân và kết quả đánh giá của em chỉ được cung cấp cho Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ. Giáo viên trực tiếp giảng dạy không được biết các thông tin này.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 - NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  Đề nghị em đánh dấu vào mức độ lựa chọn: (1) = Hoàn toàn không đồng ý; (2) = Cơ bản không đồng ý; (3) = Phân vân; (4) = Đồng ý; (5) = Hoàn toàn đồng ý
  1. Giảng đường đáp ứng yêu cầu của môn học
  2. Các trang thiết bị tại giảng đường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập
  3. Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn này
  Please enter one response per row
  This is a required question
  4. Mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kĩ năng người học cần đạt được
  5. Thời lượng môn học được phân bổ hợp lí cho các hình thức học tập
  6. Các tài liệu phục vụ môn học được cập nhật
  7. Môn học góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bạn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  8. Giáo viên hướng dẫn cho em phương pháp học tập khi bắt đầu môn học
  9. Phương pháp giảng dạy của giáo viên giúp em phát triển tư duy phê phán
  10. Giáo viên tạo cơ hội để em chủ động tham gia vào quá trình học tập
  11. Giáo viên giúp em phát triển kĩ năng làm việc độc lập
  12. Giáo viên rèn luyện cho em phương pháp liên hệ giữa các vấn đề  trong môn học với thực tiễn
  13. Giáo viên sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học
  14. Giáo viên quan tâm giáo dục tư cách, phẩm chất nghề nghiệp của học sinh
  15. Em hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp
  Please enter one response per row
  This is a required question
  16. Kết quả học tập của học sinh được đánh giá bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất và đặc thù môn học
  17. Nội dung kiểm tra đánh giá tổng hợp được các kiến thức và kỹ năng mà học sinh phải đạt được theo yêu cầu
  18. Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp em cải thiện kết quả học tập
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của em!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded". - Mời em tiếp tục đánh giá các môn học khác!