ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม
Email address *
*** ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน สำหรับอาจารย์ (แบบ ว.1) ปีงบประมาณ 2560 (ส่งโครงร่างไม่เกิน 5 หน้า) http://research.bsru.ac.th/spare2/doc/2558/Feb/2558-2-4-3.doc
ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน สำหรับอาจารย์ (แบบ ว.1) ปีงบประมาณ 2560 แนบข้อเสนอโครงร่างการวิจัย (Concept Paper) (จำนวนไม่เกิน 5 หน้า) มายังอีเมล์ rdibsruinfo@gmail.com *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms