Värmeproblem, Heating issues
Detta formulär är anpassat för att samla in information angående problem som finns med det vattenburna värmesystemet i fastigheten.

Observera att ni endast skall fylla i enkäten ifall ni har problem med radiatorerna. Termostatet på radiatorerna är kalibrerat så att 21 grader +-1 grad skall hållas i lägenheterna om dess inställning står på max värme. Detta betyder att radiatorn skall slå på ifall det är under 20 grader vid termostatet.

Viktigt är att:
Möbler och gardiner ej står framför radiatorn. Detta gör att luften bakom möblen/gardinen blir uppvärm, efter detta slår termostatet av. Eftersom att luften ej cirkulerar i lägenheten kan man ej förvänta sig att det blir varmt.English: This survey is tailored to gather information regarding the water based heating system installed in the apartments.

You are only supposed to fill in the survey if you experience problems related to the radiators in the apartment. The thermostat attached to the radiators is tuned to 21 +- 1 degrees when the setting is at max. This means that the radiator should turn on if it's below 20 degrees celcius at the thermostat.

Important notes!
Furnitures or curtains blocking the radiator will prevent air-flow. This means that the temperature close to the radiator may be warm but the air in the apartment may be cold. This is not due to a faulty thermostat/radiator but rather due to the placement of furnitures.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Lägenhetsnummer/Apartment number
Skriv ditt lägenhetsnummer, lägenhetsnumret skall vara på formen YXXX där Y är en bokstav och X är siffra.
Bokstaven betecknar adressen.
Jöns rundbäcks plats 3 - A
Jöns rundbäcks plats 2 - B
Jöns rundbäcks plats 1 - C
Solventilsgatan 7 - D
Rundbäcksgatan 6 - E


Write your apartment number, the apartment number should be on the form YXXXX where Y is a letter and X are numbers. See the list above to see which letter corresponds to which adress.
Lägenhetsnummer/Apartment number
Problembeskrivning/Problem description
Gör en lista av alla radiatorer i din lägenhet som du upplever problem med, beskriv problemet för varje radiator och beskriv även vart stamrören sitter som går till radiatorn. Stamrör är ett par rör som löper vertikalt mellan lägenheterna, ofta går det flera par stamrör i varje lägenhet. Det är därför viktigt att veta vart stamröret sitter för att felsöka problemet. Beskriv gärna ytterligare information ifall du tror att det kan vara relevant.

Exempeltext:
1. Radiatorn sitter i sovrummet under fönstret, radiatorn är aldrig varm oavsett temperatur. Stamrören som matar elementen sitter bakom dörren in till sovrummet.
2. Radiatorn sitter i allmänutrymmet (Kök/vardagsrum) vid fönstret närmast sovrummet. Radiatorn sätter på sig vid alldeles för låg temperatur även fast termostatet står på max. Har mätt med termometer och radiatorn slår på vid 17 grader. Stamröret som matar radiatorn sitter i allmänutrymmet (Det finns bara ett par stamrör som löper i allmänutrymmet).ENGLISH
Compile a list of all the radiators that you have observed problems with, describe the problem with each radiator and also describe the location of the stem pipe that feeds the radiator. Stem pipes are pipes that go vertically from apartment to apartment, there are often several pairs of stem pipes in each apartment and it's important to know which stem pipes that feeds the radiator in order to identify problems with the system. Add additional information if you believe it's relevant to the problem.

Exampletext:
1. The radiator is located in the bedroom under the window, the radiator is never varm regardless of temperature. The stem pipes that feed the radiator is located behind the door in the bedroom.
2. The radiator is located in the common-space (kitchen/TV-room) at the window closest to the bedroom. The radiator turns on at a very low temperature even though the thermostat is tuned to MAX. I have measured with a thermometer and the radiator usually turns on at 17 degrees celsius.

Problembeskrivning/Problem description
Kontaktinformation/Contact information
Lägg till dina kontaktuppgifter nedan, tänk på att samtliga uppgifter i denna enkät kan komma att delas med Bravida så att de kan utföra felsökning och reparation av värmesystemet. Bravida är företaget som har designat och installerat värmesystemet.

Please add your contact information below. NOTE: The information in this survey together with the contact information added below may be shared with Bravida, this to aid them with repairing the system. Bravida is the contractor who constructed the heating system.
Telefonnummer/Phone Number
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy