Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. április)

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – JUHÁSZ GYULA
1964 óta minden hónap április 11-én ünnepeljük – József Attila születésnapjára emlékezve – a magyar költészet napját. Ugyanezen a napon született a XX. századi magyar irodalom másik kiemelkedő alkotója, egyik legnagyobb prózaírónk (aki költőnek sem az utolsó) Márai Sándor, akinek költészetről vallott gondolataiból származik az alábbi idézet.
„Vannak megfoghatatlan dolgok. A költészet is ilyen. Egyszerre lágy és kegyetlen, őszinte és meseszerű, valós és valótlan, érthető és átláthatatlan. Vagyis: emberi mértékkel kifejezhetetlen. A költő nem különb, mint a többi ember. Más. Nagyobb távlatokban gondolkozik, mert gondolkozni és csalódni született, hiszen ő érzi át legjobban az emberi lét szomorú halandóságát, múlandóságát. Visszavonhatatlan, áthághatatlan fal választja el a világtól, méghozzá az a zsenialitás, amivel értünk küzd, s ez legjobban neki fáj.”
Ilyen – az emberi lét szomorúságát hordozó – visszahúzódó, csöndes költőnk Juhász Gyula, akinek április 4-én volt születésének 130 évfordulója. E havi irodalmi kvízünkben őrá emlékezünk, őt idézzük meg kérdéseinkben, a XX. század elején fellépő Nyugat-nemzedék egyik legjelentősebb költőjét, az Ady halála és József Attila költői beérése közötti évtized irodalmának egyik legnagyobb alakját.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question