แบบประเมินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น
กรุณาประเมินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ 5 เท่ากับพึงพอใจมากที่สุด 4 เท่ากับพึงพอใจมาก 3 เท่ากับพึงพอ 2 เท่ากับพึงพอใจน้อย 1 เท่ากับพึงพอใจน้อยที่สุด
เพศ
สาขาวิชา
ชั้นปีที่
กรุณาทำเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
5= มากที่สุด, 4=มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้
ความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆในเวปไซด์
การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
วันที่จัดงานมีความเหมาะสม
สถานที่จัดงาน
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms