แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ ต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 คำตอบของท่านทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4.ให้มีบริการที่มีคุณภาพต่อไป
2.ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักศึกษาธิการภาคโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการ
ที่เป็นส่วนราชการด้วย
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอรับรองว่าคำตอบของท่าน
จะเป็นความลับ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ต่อไป
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงผลงาน/งานบริการของาสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ความต้องการต่อผลงาน/บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดตอบคำถามซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับท่าน
เพศ
Clear selection
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ประสบการณ์ในการทำงาน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy