ใบรับประกันสินค้าดาร์ลิ่ง
กรุณาเติมคำลงบนแบบฟอร์มตามที่กำหนด หากส่วนใดไม่มีข้อมูลท่านสามารถเว้นว่างไว้ได้ และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้
1.ชื่อ-นามสกุล ของท่านลูกค้า *
Your answer
Email
Your answer
1.1 ประเภทสินค้าที่ซื้อ *
1.2 จำนวนที่ซื้อพร้อมกันนี้
Your answer
2.เพศ
3.อายุ
4.การศึกษา
5.ระดับรายได้ของครอบครัว
6.ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Your answer
6.1 อำเภอ
Your answer
6.2 จังหวัด *
6.3 โทรศัพท์
Your answer
6.4 อีเมล์ : Email
Your answer
7.ร้านค้าที่ท่านซื้อที่นอน
Your answer
7.1หมายเลขสินค้า Serial Number:
Your answer
7.2 รับประกัน/ปี
Your answer
7.3 ซื้อเมื่อวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
8.ก่อนการซื้อที่นอนนี้ ท่านเคยรู้จักยี่ห้อดาร์ลิ่งหรือไม่
9.ที่นอนที่ท่านซื้อนี้
ใช่
ไม่ใช่
เป็นที่นอนหลังแรกที่ท่านซื้อ
เป็นการเปลี่ยนจากที่นอนเก่ายี่ห้อดาร์ลิ่ง
เป็นการเปลี่ยนจากที่นอนเก่ายี่ห้ออื่น
เป็นหลังที่ 2,3...ของที่นอนดาร์ลิ่งที่ท่านมีอยู่
10.ครั้งหลังสุดที่ท่านซื้อที่นอน คือ เมื่อไหร่
11.ท่านได้ไปตระเวนช๊อปซื้อที่นอนกี่แห่งก่อนตัดสินใจซื้อ
12. จากที่ท่านได้ไปตระเวนซื้อที่นอน(ข้อ 11) ท่านได้ไปที่ห้างใดบ้าง
13. ท่านใช้เวลากี่วัน ในการรวบรวมข้อมูล ก่อนตัดสินใจซื้อ
14. สาเหตุที่ท่านเลือก ที่นอนดาร์ลิ่ง (เลือกเพียง 3 ข้อ)
15.ส่วนประกอบใดของที่นอนที่จูงใจท่านในการเลือกซื้อ (เลือกเพียง 3 ข้อ)
16. เหตุใดท่านจึงซื้อที่นอนดาร์ลิ่ง จาก ร้านค้า/ห้าง ที่ท่านเลือก (เลือกเพียง 3 ข้อ)
17.เหตุใดท่านจึงมาหาซื้อที่นอน (เลือกได้ทุกข้อ)
18.ยี่ห้อที่ท่านเคยใช้/ใช้อยู่
Your answer
19.อนุญาตให้ส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เช่นโปรโมชั่นลดราคา เป็นต้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Darlingmattress Khorn Kan Co.,Ltd..