Društveno odgovorno poslovanje

Hvala na odvojenom vremenu i interesovanju da učestvujete u drugom istraživanju o društveno odgovornom poslovanju najvećih firmi u Bosni i Hercegovini, koje sprovodi agencija Prime Communications u pripremi pete jednodnevne konferencije Sarajevo PR Open. Svi podaci i odgovori koje date u upitniku će se koristiti isključivo za potrebe ovog istraživanja.

„Društveno odgovorno poslovanje je koncept u kojem poslovni subjekt odlučuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čistijoj okolini, u interakciji s ostalim zainteresovanim partnerima“.

  This is a required question
  This is a required question
  Menadžeri i zaposleni
  Kupci/korisnici vaših usluga
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Menadžeri
  Zaposleni
  Please enter one response per row
  1. Cjeloživotno učenje uposlenika
  2. Bolji protok informacija unutar preduzeća
  3. Jednake plate i uslovi rada za žene i muškarce
  4. Sigurnost na poslu
  5. Razumijevanje potreba samohranih roditelja
  6. Kreriranje pripravničkih mjesta
  7. Redovni sistematski pregledi zaposlenih
  8. Uredna prijava i izmirivanje obaveza za PIO i zdravstveno osiguranje
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Vodi se računa o zapošljavanju pripadnika manjina i ranjivih kategorija (polna, etnička, starijih radnika, osoba s invaliditetom i sl.)
  2. Investiranje u lokalnu zajednicu
  3. Pomaganje NVO sektoru
  4. Fer odnos prema poslovnim partnerima
  5. Podržavanje ekoloških projekata
  6. Pomaganje mladim talentima
  7. Pomaganje sporta
  8. Pomaganje umjetnosti
  Please enter one response per row
  This is a required question
  etičnost
  poštovanje zakona
  poštovanje ljudskih prava
  jednakost/poštovanje različitosti
  zaštita okoliša
  održivo poslovanje
  održive kancelarije
  podrška sportu
  podrška umjetnosti i kulturi
  podrška humanitarnim akcijama i aktivnostima
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Sport
  2. Kultura
  3. Obrazovanje
  4. Nevladin sektor
  5. Zdravstvo
  6. Socijalna pomoć
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question