Hur känner vi doften av basilika?

Välj det alternativ som du tycker stämmer bäst. Endast ett av svaren gör att du kommer vidare.
    This is a required question