Online bevraging Steunpunt Jeugdhulp

De opdrachten van Steunpunt Jeugdhulp worden grotendeels bepaald door het Agentschap Jongerenwelzijn (te weten: juridische ondersteuning, informatie, Binc). In deze enquête willen we graag vernemen welke opdracht u voor ons als steunpunt ziet weggelegd.

Daarnaast vragen we ook even door op de opdracht Informatie. Onze websites en nieuwsbrieven zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Recent kwamen daar ook enkele ‘papieren’ publicaties bij (Praktijkboeken Jeugdhulp, 101 vragen over pleegzorg, Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp). Graag horen we van jullie hoe we het doen.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informatie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Bedankt voor je bijdrage.