GirişGen Değerlendirme Formu
Çok başarılı =5
Geliştirilmeye çok ihtiyacı var =1
Oyladığınız Grubun İsmi: *
Çözümün Uygulanabilirliği
Uygulanabilirlik/Gerçekçilik (Çözüm önerisi hukuki ve kültürel kısıtlamaları aşabilir mi?) *
Sürdürülebilirlik *
Ölçeklendirilebilir mi? (Bu çözümle YetGen eğitimini Türkiye çapında 10.000 öğrenciye ulaştırmak) *
İçerik ve program hedef kitle ile uyumlu mu? *
Pazar Araştırması (Sahaya inme veya online eğitimlerin pazar hacmi) *
İş Modeli, Gelir/Gider ve Kaynak (Oluşturdukları gelir/gider kalemleri ve kaynakları tutarlı mı?) *
YetGen’de Kazanılan Yetkinliklerin Kullanımı
Excel’den Yararlanma (Two-way data table, iş planı hazırlama, grafik vs.) *
Takım çalışması/uyumu *
Bilgi Okuryazarlığı, Araştırma (İstatistik ve raporlardan, veriden yola çıkma, euromonitor) *
Kanvastaki başlıkların altlarının doldurulması *
Sunum hazırlama teknikleri (Font, görsel, içerik) *
Sunum Becerisi (Göz teması, beden dili, dolgu kelimeleri - “aaa”, “ııı”, “mmm”, “falan” - , akıcılık, tonlama vs...) *
Submit
This form was created inside of MEF University. Report Abuse - Terms of Service