Prenumerera på Medlemsnytt

När du använder detta formulär registreras du i Miljöpartiets domän i Google apps. Personuppgifterna kommer bara att användas för det ändamål som anges i anslutning till eller i detta formulär. Uppgifterna i formuläret gallras när de inte längre behövs, dock senast efter ett år.

De insamlade uppgifterna används för att planera och följa upp detta evenemang: Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter: http://mp.se/personuppgifter.
Formuläret administreras av staffan.kuylenstierna@mp.se

    Det här är en obligatorisk fråga
    Det här är en obligatorisk fråga
    Det här är en obligatorisk fråga