Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας Κουίζ Νο 2 [ Τσεκάρετε όσες απαντήσεις νομίζετε ότι είναι σωστές. Μπορεί να είναι 2 ή και περισσότερες ]
[Α΄ βοήθειες - Κόμποι]
Ο κόμπος που απεικονίζεται κάτωθι είναι :
10 points
Captionless Image
Ο κάτωθι κόμπος :
10 points
Captionless Image
Στα συνθετικά σχοινιά ισχύει :
10 points
Στα φυτικά σχοινιά ισχύει :
10 points
Για τον κάτωθι κόμπο ισχύει :
20 points
Captionless Image
Ο γνωστός κόμπος "Γαϊδουρόκομπος"
10 points
Captionless Image
Η συχνότητα της αναπνοής, (εννοούμε τον αριθμό των αναπνοών -εισπνοών και εκπνοών- ανά λεπτό), ενός φυσιολογικού ενήλικα είναι :
20 points
Οι αποκλίσεις των αναπνοών από τις φυσιολογικές συχνότητες χαρακτηρίζονται ως :
5 points
Οι φυσιολογικές τιμές Αρτηριακής Πίεσης για ενήλικες είναι :
15 points
Στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αν δεν υπάρχει αναπνοή, αρχίζουμε την ΚΑΡΠΑ με την παρακάτω σειρά:
10 points
Στα κατάγματα η ΑΜΕΣΗ θεραπευτική ενέργεια είναι :
20 points
Αν έχουμε τραυματία με κάταγμα στα πάνω άκρα τότε :
20 points
Στην αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης :
20 points
Οι πρώτες βοήθειες σε ηλεκτροπληξία είναι:
20 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.