TEST KOŃCOWY - Szkoła Bankowości i Finansów Związku Banków Polskich i Wykladnia.pl
Zapraszamy do rozwiązania testu końcowego Szkoły Bankowości i Finansów. W ciągu ośmiu spotkań Szkoły, które były organizowane i transmitowane w uczelniach w całej Polsce, poruszane były tematy z zakresu prawa, ekonomii, bankowości i nowych technologii. Wszystkie spotkania dostępne są online na stronie www.wykladnia.pl - ich obejrzenie gwarantuje pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego rozwiązania testu. Osoby, które poprawnie rozwiążą test otrzymają od nas mailowe potwierdzenie tego faktu, a następnie certyfikat potwierdzający ukończenie programu Szkoły Bankowości i Finansów.

Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz metryczki. Aby przesłać test do oceny konieczne jest odpowiedzenie na wszystkie pytania. Uwaga! Przyjmowane do oceny będzie jedynie pierwsze rozwiązanie testu przez daną osobę. Wypełnienie i przesłanie formularza po raz kolejny będzie nieskuteczne. Prosimy o rozważne udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

Do testu można przystąpić w terminie do 5 marca 2019 r.

1. Największym płatnikiem podatku dochodowego w Polsce są: *
2. W 1989 roku było w Polsce: *
3. Misją Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa jest dbanie o: *
4. Główne komponenty modelu funkcjonalnego BCC ZBP to: *
5. Kill Chain to: *
6. Najsłabszym ogniwem w systemach bezpieczeństwa organizacji jest: *
7. Proaktywne działanie wedle szefa FBI polega na: *
8. Celem oszczędzania długookresowego wedle J. Jezierskiego może być: *
9. Z punktu widzenia prawa cywilnego materialnego: *
10. Inwestując w kryptowaluty należy pamiętać, że: *
11. Kryptowaluta to ………… system księgowy, bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach: *
12. Rynek Forex oferuje: *
13. Cyberprzestępstwem wg. Konwencji Rady Europy z 2001 roku nie jest: *
14. Współczesna cyberprzestępczość cechuje się: *
15. Zasada one stop shop oznacza: *
16. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych należy powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie w ciągu: *
17. Pośrednim źródłem pozyskiwania danych w Internecie jest: *
18. Do szczególnej kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) nie należy/ą: *
19. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmu waluta wirtualna: *
20. Rynek Forex cechuje się: *
21. Zgodnie z definicją stworzoną przez Erica Riesa pod pojęciem "start-up" należy rozumieć: *
22. Podstawowym modelem finansowania start-up'ów w Polsce jest: *
23. Jako przykład modelowo rozwijającego się start-up'a można wskazać: *
24. Najwcześniejszy etap tworzenie start-up'u to: *
25. Do referencyjnych wysokości oprocentowania depozytów i kredytów zalicza się: *
26. Podstawowym ogniwem, na którym opiera się system wymiany informacji kredytowych w Polsce jest: *
27. Statystycznie największe opóźnienie w spłacie zobowiązań w latach 2015-2017 dotyczy kredytów udzielonych w miesiącu: *
28. Mechanizmy wykorzystywane przez sprawców przestępstw internetowych: *
29. Zgodnie z propozycją zmiany ustawy Prawo dewizowe pod pojęciem "waluty polskiej" będą kryły się: *
30. Kwestie związane z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu państwa zostały uregulowane w: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service