ANKIETA

Szanowni Państwo,

Jestem studentką III roku studiów licencjackich w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzę badania na temat rozwoju fanoturystyki wśród polskich kibiców klubu piłkarskiego FC Barcelona i temu celowi ma służyć poniższa ankieta.
Ankieta jest anonimowa, uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane do pracy licencjackiej. Będę wdzięczna za Państwa życzliwość i pomoc w badaniach.

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question