ใบสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup

ลงชื่อสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup b

(เฉพาะผู้ที่มั่นใจว่าจะสามารถเข้ารับการอบรมได้ จริงๆ เท่านั้นนะครับ
ท่านที่ไม่มั่นใจ กรุณาอย่าสมัครครับเพราะถ้าท่านมีชื่อแล้วไม่ได้เข้าอบรม
เป็นการกัน คนที่พร้อมเข้าอบรมจริงๆ ครับ)
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้นครับ
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการเรียนมาเองครับ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question