Sosiaalisten taitojen kurssi ADHD -ja Asperger-lapsille 1.-4.-lk

Aisti ry järjestää yhdessä Salon seudun ADHD-yhdistyksen kanssa ADHD-oireisille ja Asperger-lapsille ja nuorille kaksi kurssia, joissa teemana on sosiaaliset taidot ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Kurssit muodostuvat kokonaisuudesta, joka sisältää kaksi lauantaitapaamista ja yhden leiriosuuden.

Kurssien ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutaan muihin osallistujiin, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä sekä käydään tulevaa leiriohjelmaa ja sisältöä yhdessä läpi. Leirillä osallistujat saavat kokemusta kodin ulkopuolella itsenäisesti toimimisesta tuetusti. Lapset ja nuoret tutustuvat toisiinsa paremmin ja saavat vertaiskokemusta. Leirillä välitetään tietoa ADHD:sta ja Aspergerista sekä siihen liittyvistä arkipäivän tilanteista. Toiminnallisissa pienryhmissä pyritään vahvistamaan vuorovaikutustaitoja ja selviydytään erilaisista sosiaalisista tilanteista. Yöpyminen on kokemus kohti itsenäisempää toimintaa. Sosiaalisten taitojen kurssien tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja yhteistoiminnallisten ja seikkailukasvatuksellisten menetelmien avulla. Viimeisellä tapaamiskerralla tarkoituksena on yhdessä vielä jakaa kokemuksia menneestä leiristä ja muistella leirin tapahtumia.


1-4-luokkalaisten kurssin ajankohdat:

Lauantaitapaaminen 23.5. klo 10-13 Turussa Omaishoitokeskuksessa
Leiriosuus 1.-3.6. Salon Ankkurikellarissa
Lauantaitapaaminen 13.6. klo 10-13 Turussa Omaishoitokeskuksessa


Kurssin hinta on 80€ Aistin tai Salon ADHD-yhdistyksen jäsenille, 120€-ei jäsenille.

Leiristä vastaavat Karoliina Polvi ja Elina Kivelä ja heidän lisäkseen mukana on tarvittava määrä ohjaajia. Kurssien sisällöt on suunnitellut leirille osallistuva ohjaaja Essi Leikas, yhteisöpedagogiopiskelija (AMK), joka toteuttaa kurssit osana opinnäytetyötään, jonka aiheena on ADHD- lasten sosiaalisten taitojen tukeminen.

Mikäli lapsi tarvitsee henkilökohtaista apua ja ohjausta, tulee oman avustajan osallistua kurssille mukaan. Kurssille osallistuvalla lapsella tulee olla voimassaoleva vapaa-ajan/tapaturmavakuutus.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question