สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆในการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดคลิกหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ *
2. นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี *
3. นักศึกษาสังกัดคณะ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy