הרשמה לבחינה מועד ב' לשכבת י' - בתאריך 12.5.2017

מועד ב' - הרשמה נסגר