Vuoden SILMU kylä - 2019 - Årets SILMU by
SILMU-kylät hakee alueeltaan aktiivista ja suunnitelmallista kylää
Vuoden kylä -valinnalla Silmu-kylät haluaa nostaa esille kylien monipuolista toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kylissä voi itse kehittää ja tehdä asioita.
Voittajakylä palkitaan rahapalkinnolla ja kunniakirjalla. Voitto tuo myös mainetta ja kunniaa sekä mahdollisuuden osallistua valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun.

Haku vuoden kyläksi on auki 7.-29.3.
Kilpailu on avoin kaikille alueen kylille ja vuoden kylä ehdokasta voi ehdottaa kuka tahansa yksityinen henkilö tai yhdistys.
Palkittava kylä voi olla pieni tai suuri. Tänä vuonna valintaraati kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten suunnitelmallista kylän toiminta on, miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet oman alueensa lähipalveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen ja siihen, miten kylä on hoitanut viestinnän.

Kilpailun järjestäjä on Silmu-kylät ja tuomaristoon kuuluvat kyläasiamies sekä kyläjaoksen jäsenet. Hakulomakkeen ja ohjeet saa verkkosivulta www.itukylat.fi
Kisan voittaja julkistetaan ja palkitaan 21.5. Kehittämisyhdistys Silmu ry:n kevätkokouksen yhteydessä.

Lisätietoja: kyläasiamies Li-Marie Santala 040 158 8038 tai li-marie.santala@silmu.info.


SILMU-byar söker en aktiv och planmässig by
Med valet av årets by vill Silmu-byar lyfta fram byarnas mångsidighet, öka kännedomen om byaverksamheten, samt ge goda exempel på hur man själv kan utveckla och förverkliga saker.
Byn som vinner belönas med penningpris och diplom. Segraren får också ära och berömmelse samt möjlighet att delta i den nationella Årets By –tävlingen.

Ansökningstiden till årets by är 7.-29.3
Tävlingen är öppen för alla byar på området och vem som helst, privatperson eller förening, kan föreslå kandidater till årets by.
Byn som belönas kan vara liten eller stor. I år fäster juryn uppmärksamhet speciellt på hur planmässig verksamheten är i byn, hur byn och invånarna har lyckats med att utveckla det egna områdets närservice och näringar samt på hur byn har skött sin kommunikation.
Tävlingen arrangeras av Silmu-byar och juryn består av byaombudet samt byasektionens medlemmar. Ansökningsblankett och anvisningar finns på hemsidan www.itukylat.fi
Vinnaren publiceras och belönas 21.5. i samband med Utvecklingsförening Silmu rf:s vårmöte.

Information ges av: Li-Marie Santala, byaombud 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Kylä - Byn *
Your answer
Kunta - Kommun *
Kylän asukasluku (arvio) - Invånarantalet i byn (uppskattat) *
Your answer
Kylässä toimivat yhdistykset ja järjestöt - Föreningar och organisationer i byn *
Required
Tietojen ilmoittaja (yhdistys tai yksityishenkilö) - Uppgifterna ges av (förening eller privatperson) *
Your answer
Ilmoittajan osoite - Adress *
Your answer
Ilmoittajan puhelinnumero - Telefon *
Your answer
Ilmoittajan s-posti - E-post *
Your answer
Verkkosivut ja some - Hemsida och some *
Your answer
MITEN SUUNNITELMALLISTA KYLÄN TOIMINTA ON? (Suunnitelmia seuraavalle viidelle vuodelle) - HUR PLANMÄSSIG ÄR VERKSAMHETEN I BYN? (Framtidsplaner för följande fem år) *
Your answer
MITÄ MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KYLÄLÄISET OVAT JÄRJESTÄNEET VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AIKANA? - VILKA BETYDANDE EVENEMANG HAR INVÅNARNA ARRANGERAT UNDER DE SENASTE FEM ÅREN? *
Your answer
MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ JA KENEN KANSSA KYLÄ TEKEE? - HURUDANT SAMARBETE OCH MED VEM HAR MAN BYN? *
Your answer
MITEN KYLÄ/KYLÄLÄISET OVAT OSALLISTUNEET ALUEENSA LÄHIPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEEN SEKÄ EDISTÄNYT MAASEUTUASUMISTA? (Esim. hankkeet ja markkinointi) - PÅ VILKET SÄTT HAR BYN/INVÅNARNA DELTAGIT I UTVECKLANDET AV NÄRSERVICEN OCH NÄRINGVERKSAMHETEN OCH BEFRÄMJAT BOENDET PÅ LANDSBYGDEN? (T. ex. projekt och marknadsföring) *
Your answer
MITEN KYLÄ ON HOITANUT VIESTINNÄN? (verkkosivut, oma lehti, uutiskirje, some…) - HUR HAR BYN SKÖTT OM KOMMUNIKATIONEN? (hemsidor, egen tidning, nyhetsbrev, some...) *
Your answer
MIKSI JUURI TÄMÄ KYLÄ PITÄISI VALITA VUODEN KYLÄKSI? - VARFÖR BORDE MAN VÄLJA JUST DEN HÄR BYN TILL ÅRETS BY? *
Your answer
Hakemuksen liitteet - Bilagor (lähetetään/skickas till: SILMU-kylät, Veckjärventie 1, 06150 Porvoo tai li.marie.santala(at)silmu.info
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Silmu ry. Report Abuse - Terms of Service