2016/17 KIM 4633 İLAÇ KİMYASI DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ
1. Bu ders, kimya programı ile ilgili alanlarda temel kavramlarla ilgili bilgi birikimi sağlayarak bu bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmaktadır. *
2. Bu ders, kimya ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmaktadır. *
3.Bu ders, kimyasal reaksiyonlarda moleküller ya da atomlar arasındaki etkileşimleri üç boyutlu uzayda canlandırma becerisini kazandırmaktadır. *
4.Bu ders, kimya ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi kazandırmaktadır. *
5.Bu ders, analitik düşünme yeteneğini geliştirerek, hızlı ve doğru bir şekilde sonuca ulaşabilmeyi sağlamaktadır. *
6.Bu ders, alanında anadilini, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kullanabilmeyi sağlamaktadır. *
7.Bu ders, kimya alanında deney tasarlama ve yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, laboratuvarda karşılaştığı problemlere karşı çözüm yolu üretebilme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazandırmaktadır. *
8.Bu ders, kimya alanında bilgi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek ve alanıyla ilgili kendini sürekli yenileyebilmek, gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktadır. *
9.Bu ders, laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler ve düzenekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, laboratuvar güvenliği ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirmektedir. *
10.Bu ders, bir sorunun çözümüne yönelik olarak bireysel ve disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmaktadır. *
11.Bu ders, alan dışı en az iki ders alarak, yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmaktadır. *
12.Bu ders, kimyasal analizleri modern cihazlarda yapabilme bilgi ve deneyimini kazandırmaktadır. *
13.Bu ders kimya alanındaki bilgileri endüstriye aktarmak ve evrensel, toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmaktadır. *
14.Bu ders, kimya alanında mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazandırmaktadır. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms