Linnanmaan kampuksen uudet yleisopetustilat
Esitietokartoitus Linnanmaan kampuksen uusien yleisopetustilojen workshopia varten.
1. Kummanlaisia opetustiloja Linnanmaan kampuksella tarvitaan mielestäsi enemmän? / Which kind of study arenas would you prefer for Linnanmaa campus to have more?
Captionless Image
Rento opiskeluympäristö / Informal class rooms
Selkeä opiskeluympäristö / Formal class rooms
2. Kummanlaisia opetustiloja Linnanmaan kampuksella tarvitaan mielestäsi enemmän? / Which kind of study arenas would you prefer for Linnanmaa campus to have more?
Captionless Image
Rajattu opiskelutila / Separated, classic class room
Avoin opiskelutila / Open space class room
3. Minkälaiseen opiskeluun mielestäsi Linnanmaan kampuksella tarvitaan tiloja enemmän? / What kind of study work do you think Linnanmaa campus needs more spaces for?
4. Opetuksen, itsenäisen työskentelyn ja yhdessä työskentelyn välille on syntynyt erilaisia toimintamalleja. Puhutaan sulautuvasta opiskelusta (blended learning). Mitä näistä malleista haluaisit uusien tilojemme tukevan? / New operation models have been created between teaching, independent working and group working; the blended learning model. What of these models would you like our new premises to support?
4a. Pysäkkityöskentelyn malli / Station rotation model
Captionless Image
Uusien tilojen ei ole tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon it is not important for the new premises to support this operation model
Uusien tilojen on tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon the new premises should support this operation model
4b. Käänteisen opetuksen malli / Flipped classroom model
Captionless Image
Uusien tilojen ei ole tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon it is not important for the new premises to support this operation model
Uusien tilojen on tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon the new premises should support this operation model
4c. Ilmiökiertomalli / Lab rotation model
Captionless Image
Uusien tilojen ei ole tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon it is not important for the new premises to support this operation model
Uusien tilojen on tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon the new premises should support this operation model
4d. Rikastava malli / Enriched virtual model
Captionless Image
Uusien tilojen ei ole tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon it is not important for the new premises to support this operation model
Uusien tilojen on tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon the new premises should support this operation model
4e. Joustomalli / Individual rotation model
Captionless Image
Uusien tilojen ei ole tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon it is not important for the new premises to support this operation model
Uusien tilojen on tärkeää tukea tätä toimintamallia / I reckon the new premises should support this operation model
5. Avoin kysymys: mitä uusien yleisopetustilojen suunnittelussa olisi lisäksi hyvä ottaa mielestäsi huomioon? / Open question: what would you emphasize being important to acknowledge when designing the new class rooms?
Your answer
6. Tiedekuntasi? / Your faculty?
7. Olen... / I am
8. Ilmoittautuminen workshopiin / Attendance to the workshop
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service