Medische fiche 2020
Privacy-/GDPR-wetgeving: In het kader van de Europese privacywet kan u via onderstaande link terugvinden welke gegevens we gebruiken, voor welke doeleinden, wie aan deze gegevens kan, waar en hoelang we deze gegevens bewaren.
https://docs.google.com/document/d/14mLHbVq2VqfeXwgYCFwDrI-LASs2q9SB1Jg8hHSv3dg/edit?usp=sharing
LET OP: U moet dit document zelf niet invullen! Deze online inschrijving is voldoende

Indien u bepaalde gegevens niet wenst te geven, is het de verantwoordelijkheid van de ouder of opvoedingsverantwoordelijke om dit te verklaren onder 'zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wilt meedelen'?

Wenst u verdere informatie over uw rechten als gebruiker van speelpleinwerking Kriebelboom? Dan kan u terecht bij onze voorzitter en coronaverantwoordelijke Neel Schraepen via kriebelboompost@gmail.com of via 0493/17 71 28.
coronamededeling
Wanneer de tracingsdiensten ons contacteren zijn wij genoodzaakt de medische fiche door te geven aan hen om het coronavirus op te sporen. Indien u niet wenst dat bepaalde informatie doorgegeven wordt, kan u dit altijd laten weten via kriebelboompost@gmail.com

We raden ook iedereen aan om de facebookpagina te volgen en de website regelmatig in de gaten te houden. Hier komen alle updates omtrent de coronamaatregelen op Kriebelboom. Het is natuurlijk zeer belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kinderen.
Dit betekent dat zowel u als ouders en wij als animatoren ervoor zorgen dat:
- Zieke of mogelijks besmette kinderen niet deelnemen aan onze werking.
- Bij (mogelijke) ziekte kan het kind in een speelse omgeving wachten op de ouders die het kind zo snel mogelijk komen ophalen.
- Iedereen ten alle tijde respect heeft voor de verschillende leeftijdsgroepen/bubbels voor, tijdens en na het aanbod. Ouders dienen dan ook het vervoersplan strikt te volgen.
- Kinderen per week maar deelnemen aan één vakantieaanbod

Ouders zijn ook medeverantwoordelijk om zich aan de nodige coronamaatregelen op Kriebelboom te houden
Voornaam kind *
Achternaam kind *
geboortedatum DD/MM/JJJJ *
geslacht kind *
adres (straat, nr, postcode & gemeente) *
leeftijdsgroep *
Noodnummer 1 ingeval van nood of ziekte *
Noodnummer 2 ingeval van nood of ziekte
e-mailadres ouder *
contactgegevens huisarts (naam en telefoonnummer) *
Behoort uw kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? (Je kan informatie vinden over de risicogroepen via https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen *
Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heeft hij/zij heelkundige ingrepen ondergaan waarvan de leiding op de hoogte moet zijn? *
Heeft uw kind een bepaalde ziekte, diagnose of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie...) *
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, allergieën...) *
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wilt meedelen? *
Aanvinken voor akkoord *
Indien u geen toestemming geeft aan Kriebelboom voor het maken en/of gebruik van foto's en filmpjes, is het de verantwoordelijkheid van de ouder of opvoedingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat het kind een bandje aan heeft. Deze bandjes liggen steeds klaar bij het secretariaat voor de beginformatie.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy