Project DEEP - Digital Entrepreneurship for Employability Paths - ORGANISATIONS
1) Таблицата по-долу съдържа списък на дигиталните компетенции, които са необходими в предприемаческия свят. Моля посочете кои компетенции са приложими за Bашата организация и мислите, че липсват на пазара на труда? (моля посочете число от 1 до 5)
Липсващи компетенции
(1 означава неприложимо за моята организация, 2 значи, че компетенциите не липсват на пазара на труда и 5 означава, че компетенциите изобщо не присъстват на пазара на труда)
Информация и информационна грамотност
- Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание
- Оценка на данни, информация и дигитално съдържание
- Управление на данни, информация и дигитално съдържание
Комуникация и сътдудничество
- Интеракция чрез дигитални технологии
- Споделяне през дигитални технологии
- Повишаване на гражданското участие чрез дигитални технологии
- Сътрудничество чрез дигитални технологии
- Норми на поведение в интернет
Запознатост с нормите на поведение и know-how при използване на дигитални технологии и при взаимодействие с дигитална среда. Адаптиране на комуникационната си стратегия към специфичната аудитория и запознатост с културните и възрастови различия в дигитална среда.
- Управление на дигитална идентичност
Създаване на дигитално съдържание
- Разработване на дигитално съдържание
- Интегриране и преработване на дигитално съдържание
- Авторски права и лицензи – разбиране за това как авторските права и лицензи се прилагат към данните
- Програмиране
Сигурност
- Защита на устройства
- Защита на лични данни и поверителност
- Защита на здравето и благосъстоянието
- Защита на околната среда
Решаване на проблеми
- Разрешаване на технически проблеми
- Идентифициране на нужди и технологични отговори
- Креативно използване на дигитални технологии
- Идентифициране на пропуски в дигиталните компетенции
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy