ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Πολιτική Παιδεία και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η συμμετοχή – παρακολούθηση των εργασιών του εργαστηρίου έχει οριστεί στα 50 ευρώ
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες
Ανώτατο όριο συμμετοχών 40 άτομα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Η συμμετοχή στο σεμινάριο πιστοποιείται με ξεχωριστή βεβαίωση
    This is a required question
    This is a required question
    Must be a valid email address
    This is a required question
    This is a required question