Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001-2015
Anh/Ch hãy chọn câu ĐÚNG/SAI theo sự hiểu biết của mình!
Email address *
Bộ Khoa Học Và Công Nghệ mới có quyền công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015? *
1 point
Quyết định dựa trên bắng chứng hay dựa trên dữ liệu là một trong những nguyên tắc chất lượng theo ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015? *
1 point
Tổ chức A và Tổ chức B áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì hiển nhiên sản phẩm của công ty A và công ty B có mức chất lượng tương đồng nhau *
1 point
Áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có nghĩa là mọi sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp đều đạt chất lượng? *
1 point
Công cụ PDCA được vận dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng QMS (ISO 9001:2015)? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ áp dụng được cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm? *
1 point
Chúng ta có thể áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho gia đình chúng, nếu gia đình chúng ta có có sự tương tác giữa các thành viên để đạt được mục tiêu? *
1 point
Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Tổ chức bắt buộc phải được chứng nhận của bên thứ 3 (Bên cấp giấy chứng nhận) *
1 point
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường công bố trở thành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn có hiệu lực hiện hành từ năm 2015 cho đến nay? *
1 point
Quản lý mối quan hệ là một trong những nguyên tắc của chất lượng theo ISO 9000:2015 và ISO 9001:2015? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được thiết lập theo 8 nguyên tắc chất lượng *
1 point
Tiêu chuẩn ISO được hiểu là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn chuẩn chứng nhận cho hoạt động quản lý chứ không phải chứng nhận chất lượng sản phẩm *
1 point
Dịch vụ giáo dục và đào tạo hoặc dịch vụ khám và điều trị bệnh không thể áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ đưa ra các yêu cầu, còn phương pháp, giải pháp, chuẩn mực cho từng quá trình là do chính tổ chức đưa ra *
1 point
Doanh nghiệp gì mà cái gì cũng thuê bên ngoài, từ phương tiện vận chuyển hàng hóa đến sửa chữa, bảo trì máy móc cũng thuê bên ngoài thì không thể áp dụng ISO 9001:2015 *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm được sản xuất, hoặc dịch vụ được cung cấp? *
1 point
Tổ chức kinh doanh Karaoke làm sao áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015? *
1 point
Doanh nghiệp muốn sản phẩm đạt được chất lượng thì bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015? *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của tổ chức *
1 point
Tổ chức ISO ban hành rất nhiều tiêu chuẩn, tất cả tiêu chuẩn ban hành đều là tiêu chuẩn quản lý? *
1 point
Các chuẩn mực đáp ứng các yêu cầu của từng điều khoản ISO 9001:2015 giữa các tổ chức đã áp dụng thành công là giống nhau *
1 point
Tổ chức dịch vụ môi giới nhà đất không thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 *
1 point
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tương đương nhau, chỉ khác nhau về ngôn ngữ. *
1 point
Công ty A muốn cho khách hàng biết sản phẩm của họ có chất lượng thì bắt buộc họ phải dán dấu hiệu trên sản phẩm của họ là sản phẩm này đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015? *
1 point
Công ty A công bố sản phẩm của họ đạt chứng nhận chất lượng theo ISO 9001:2015? *
1 point
Doanh nghiệp A đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 từ tổ chức Cấp giấy chứng nhận uy tín trên thế giới có nghĩa là Doanh nghiệp A có hệ thống quản lý đem lại hiệu quả tốt nhất? *
1 point
Chỉ doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại mới áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015, còn các doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu thì không thể áp dụng được tiêu chuẩn Quốc Tế ISO 9001:2015 *
1 point
Doanh nghiệp không thể đầu tư thiết bị sản xuất mà chỉ thuê từ bên ngoài các thiết bị để sản xuất sản phẩm thì không thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 *
1 point
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với chữ ISO thì được viết tắt từ "International standerdization organization" *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.