แบบสมัคร "ติวสอบครูผู้ช่วย" ปี 2557-2558 กรณีปกติ + พิเศษ

ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-58 (ติวโดยตรงกับผู้เขียน สร้างเว็บ ผอ.นิกร เพ็งลี) " ติวแบบใหม่ สไตล์ 7 STEP + ข้อสอบเสมือนจริง"

(ใช้ได้ทั้ง กรณีปกติ และ พิเศษ)

ฟรี...เอกสารสรุปย่อ 5 วิชา +ตัวเต็ม+ อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด และไฟล์ข้อมูลตัวเต็มทุกเรื่องที่ย่อในวันติว + คลังข้อสอบ + คลังข้อมูล + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี (ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)

วันแรก (ภาคเช้า) 1.ความรอบรู้ 2.ความสามารถทั่วไป คณิต ไทย (ภาคบ่าย) 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วันสอง (ภาคเช้า) 4.ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 5.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (ภาคบ่าย) 5.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (31 เอก + เอกทั่วไป)

ค่าลงทะเบียน 2 วัน = 1,800 บาท/คน (ติวตามหลักสูตร สพฐ.)
(ลงทะเบียน 08.00 น. อบรม 09.00-17.00 น. 2 วันเต็ม = สั้น-ง่าย - ให้พลัง = มีเทคนิคจำ - เก็งข้อสอบ = ดูแลจนท่านเข้าห้องสอบ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question