Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. október)
135 éve született és 80 éve hunyt el
KRÚDY GYULA /Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, Óbuda, 1933. május 12./
író, hírlapíró, a modern prózaírás kiváló mestere

Krúdy Gyula a magyar irodalom egyik legtermékenyebb írója, műveinek száma Jókai életművével vetekszik. A több mint 60 regényt, 3000 novellát, esszét és a megszámlálhatatlanul sok publicisztikát jegyző íróról Hegedűs Géza így ír: „Krúdy egyszerre széles olvasókörök népszerű írója és irodalmi ínyencek szellemi csemegéje. És soha senki se vonta kétségbe, hogy a magyar prózastílus egyik legeslegnagyobb művésze.”
Októberi kvízünk megpróbálja ezt az önálló hangú, önálló egyéniségű „utolsó gavallér”-t megidézni.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A Krúdy-család régi nógrádi nemesi família volt. Abban az időben a családi tradícióknak még nagyon fontos szerepe volt az életben. Nemcsak a névadásban (a Krúdy-családban négy generáció viselte a Gyula keresztnevet, a nagyapa, az apa, az író és a fia) nyilvánult ez meg, hanem a pályaválasztásban is. Melyik pálya volt hagyomány a Krúdy-családban? *
Az író a gimnáziumi tanulmányait három iskolában végezte. A látszólag csöndes, valójában szertelen és zabolátlan fiú mindent megfigyelt, elraktározott, hogy később elevenen idézze fel az élményeket, a hallott históriákat a jellegzetes alakokat. A három helyiség közül melyik az a város, amelyikre több művében nagy szeretettel emlékezik vissza? *
A tizennégy-tizenöt év körüli fiú gondolkodásában, testi fejlettségében is megelőzte kortársait. Ez időre jellemében majdnem teljesen kialakult karakter – lázadó, vakmerő, független, ugyanakkor melegszívű, „lovagias” – aki falja a könyveket (kedvencei: Walter Scott, Dickens, M. Twain, V. Hugo, J. London, Puskin, Turgenyev, a magyarok közül Jókai és Mikszáth) és írói álmokat dédelget. Hány éves volt Krúdy Gyula, mikor a Szabolcsi Szabadsajtó közölte a Miért ölte meg Kain Ábelt? című első novelláját? *
Érettségi után rövid ideig Debrecenben és Nagyváradon újságíróskodott. A millenniumi ünnepségek Budapestre csábították és ott is maradt élete végéig. Tizenkilenc évesen napvilágot látott első novelláskötete, s ettől kezdve évente 2-3 vagy annál több kötettel jelentkezett. Felfelé ívelő pályáján, az 1907-ben megjelenő Hét szilvafa c. elbeszéléskötetről szóló kritikában az alábbi sorok szerepelnek. „Krúdy Gyula szereti a múltat, s ez már majdnem azt jelenti, hogy költő. [….] Nála a múlt mese. A mese pedig szent, mert belőle gyermekkorunk megvásárolhatatlan naivsága, a szív örök lírája buggyan ki.” Ki írta a Krúdyról szóló sorokat? *
Az író kerek tizenöt év alatt, csakugyan „meghódítja” Pestet. Itt alakította ki egyéni életformáját; melynek fő színterei a bohémvilág találkozó és mulatóhelyei voltak. Ebben a világban teremtődött meg az a sajátosan „krúdys” légkör, ami műveinek alkotó elemeit, eredeti hangulatát adja. Első igazi nagy sikerét melyik művével aratta? *
Krúdy műveiben a cselekményesség helyett a hangulati elemek, az idővel való játék, az asszociációkat keltő írói stílus jellemző. Nincs még egy író, aki annyit és olyan részletesen írt volna evésről-ivásról. Az ételeknek és az italoknak tudományos szintű szakértője volt: műveiben a konyhaművészet és a borászat példátlan példatárat kapott. S persze a szerelem, a gáláns kalandjairól hírhedt Krúdy elmaradhatatlan mondandója. Mindezek érzékletesen megjelennek a nagysikerű Szindbád filmben. Melyik magyar rendező készített filmet Krúdy művéből? *
A magyar széppróza szecessziós vonulatának remeke az a regény, mely a Krúdy-életmű legérettebb írói vonásait mutatja. A regény nosztalgikusan idézi meg a XIX. századvégi főváros világát. Cselekmény helyett álomszerű képsorok, anekdoták, legendák, szerelem és halál, rajongás és bánat ellentétei adják az alaphangját egy letűnt világ színes legendáriumának. S benne a főhőssel, a csalódott hírlapíróval, amelynek álarca mögött Krúdy jól ismert vonásai rejlenek. Melyik regénye ez? *
Ki az a legrégibb nemesi család sarja, a híres bohém nagyúr, akiről az író az Őszi utazás a vörös postakocsinban Alvinczi Eduárd figuráját mintázta? „…. aki tetőtől talpig úr és lovag, szerencsejátékos és érzelmes férfiú”, akit már A tegnapok ködlovagjaiban is megörökített Krúdy? *
Krúdy műveiben számtalanszor hangot kap a nyugodt családi élet vágya; (Huszonegy éves korában köt házasságot a nála hét évvel idősebb Spiegler Bella tanítónővel. Négy gyermekükből három maradt életben), de az író nem tud lemondani megszokott életmódjáról, az éjszakázásról, italról, kártyáról, lóversenyről, magányos kocsmai búsulásairól. Első házassága válásba torkollott. 1919 júliusában szentesítette botrányos kapcsolatát, nőül vette Rózsa Zsuzsát, aki huszonegy évvel fiatalabb volt nála. Ezen időszakban íródott regényei a lírai hangvétel ellenére kegyetlenül illúziótlanok. Kisregényei azt példázzák, hogy bár szerelem nélkül nem érdemes élni, a szerelem magában mégsem lehet életmegoldás. A három műcím közül, melyik nem köthető ehhez az időszakhoz? *
Krúdy Gyula több mint egy évtizedig (1918-1930) lakott a Margitszigeten. Az 1920-as években gyakran hetekig elmerült az életben, majd hetekig a margitszigeti magányában írt. Számos írásában örökítette meg a sziget múltját és jelenét. Portrékat rajzolt a valaha itt élőkről, Szent Margittól, Arany Jánosig. Mi ennek a kötetnek a címe? *
Novelláinak se szeri se száma. Ezek az írások Krúdy elbeszélő művészetének csúcsát jelentik. Szólhatnak a Nyírség hétszilvafás nemeseinek féktelen mulatozásairól, egy női fodor vagy hajfürt illatáról, egy-egy ételféleség leírásáról, vagy az elfogyasztás kellő módjáról, ezek a kis remekművek mind az író megélt élettapasztalatainak lírai megfogalmazásai. Az idő előrehaladtával ezek a művek is egyre kevesebb nosztalgiával, de annál több ironikus kritikával íródtak. A három novelláskötet közül melyik az a válogatás, amelyik csak az író halála után jelent meg először? *
Mivel 1919-ben tollával a Tanácsköztársaság szolgálatában állt, a bukás után a hatalom kegyvesztettje lett. Anyagi helyzete súlyosan megromlott, egészségi állapota úgyszintén, művei kiadását mellőzték. 1926-ban súlyos állapotba került, gyomra, mája, szíve egyszerre mondta fel a szolgálatot. Szanatóriumba került. Hiába kapta meg 1930-ban a Baumgarten-díjat, adósságai kifizetésére sem volt elég. A család Óbudára költözött. Itt életkedve is visszatért, a korhelykedéssel is felhagyott – ideig-óráig, de rendületlenül írta műveit. 1931 februárjától folytatásokban jelentette meg a Magyarország című napilap hasábjain egyik utolsó művét, …- t. Melyik Krúdy remekműről van szó? *
1933 tavaszán az egészsége rosszabbodott. Küzdelmek a hitelezőkkel, a gondokkal, a testi-lelki szenvedésekkel végképp felőrölték egészségét. Május 12-én hajnalban hunyt el, élete 54. évében. Hallatlanul gazdag örökséget hagyott ránk. Még ma is kerülnek elő újabb és újabb eddig könyvben meg nem jelent Krúdy-novellák „Krúdy Gyula igazi pályafutása a halála után kezdődik. Ő az az író, aki még posztumusz műveivel is új híveket, lelkes olvasókat szerez magának. Rokontalan jelenség volt … „. Ki mondta róla az alábbi sorokat? *
Van-e igazi Krúdy? Az adomák szivarfüstös homályából kibontakoztatható-e hiteles portréja? Krúdy …, az író lánya ezekre a kérdésekre kereste a választ. Nem a tudományosság szigorával kezdett hozzá a hamis legendák szétfoszlatásához, de nem is a közeli hozzátartozó elfogultságával. Dokumentumokat gyűjtött össze: a baráti, üzleti, szerelmes levelek, végzések, korabeli interjúk, cikkek, vallomások egészéből rajzolódik ki az író igazi arca. S egyben megfejthetjük Krúdy életének titkát is: a reménytelenségben is méltósággal és szakadatlanul végzett munkát, a hivatás vállalását. Az író melyik lánya készített tényfeltáró könyvet édesapjáról? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy