Formularz zapisu - Trening uważności Metodą Eline Snel© "Uwaga, to Działa!", Szkoła Jogi Zofii Netter, grupa 5-8 lat, środa, 15:50- 16:40, od 10 lutego do 31 marca 2021
Zapraszam na trening uważności (ang. mindfulness) dla dzieci w wieku 5-8 lat, Metodą Eline Snel© „Uwaga, to działa!”, autorki światowego bestellera „Uważność i spokój żabki”. Zajęcia są wzorowane na popartym badaniami naukowymi treningu MBSR Jona Kabat-Zinn'a. Metoda zalicza się do czołówki światowych treningów uważności dla dzieci i młodzieży.

Będziemy spotykać się przez 8 tygodni.

KIEDY?
Zajęcia będą się odbywały w środy, od 10 lutego do 31 marca 2021
• Grupa 5-8 lat, od 15:50 do 16:40

LOKALIZACJA: Szkoła Jogi Zofii Netter, ul. Droszyńskiego 28A, 80-391 Gdańsk

PROWADZĄCA: Violetta Halliday, certyfikowana nauczycielka Metody Eline Snel © „Uwaga, to działa!”, więcej informacji: https://mindfulnessdladzieci.com.pl/o-mnie/

O TRENINGU
Trening jest skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat. Treści są tak dostosowane, by odpowiadać na możliwości i potrzeby uczestników w tym wieku. Poprzez wykorzystanie historyjek, wyobraźni oraz prostych ćwiczeń, dzieci otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Bardzo obrazowe hasła, jak „przycisk stop”, „siedzieć jak żaba” czy „test spaghetti” pozwalają w łatwiejszy sposób opanować różne umiejętności w zakresie uważności.

„Dzieci uczą się ćwiczyć swoją uważność: uspokoić gonitwę myśli, uchwycić i zaakceptować swoje emocje. Doskonalą bycie życzliwym dla siebie i innych. Celem ćwiczeń jest osiągnięcie spokoju, lepszej koncentracji, zrozumienia i łagodności.” - Eline Snel

PO CO DZIECIOM TAKI TRENING?
We współczesnym świecie nasz umysł jest nieustannie bombardowany nadmiarem informacji, bodźców, natłokiem myśli oraz nowych zadań do wykonania. Dzieci, tak samo jak dorośli, doświadczają codziennego stresu, źle sypiają, ciężko im się skoncentrować, mają kłopoty z nadpobudliwością, nie radzą sobie z trudnymi emocjami. Doskonale znają przycisk „start”, ale czy potrafią również znaleźć przycisk „pauza”?

Zetknięcie się z praktyką uważności we wczesnym okresie życia przynosi dzieciom dużo korzyści. Poza tym, że pomaga w koncentracji, daje im przede wszystkim solidny fundament do budowy poczucia pewności siebie i do rozwijania wewnętrznych kompetencji, niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia dzisiejszy świat. Wyposaża w narzędzia do rozwijania samoświadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym, zarówno na siebie, jak i inne osoby. Pomaga w odnalezieniu wewnętrznego spokoju, na którym można się oprzeć w najtrudniejszych chwilach. Sprawia, że dzieci potrafią nabierać dystansu do tego czego doświadczają, reagować na to co im się przydarza z większą świadomością, spokojem i życzliwością do siebie samych i bliskich. Ma to fundamentalne znaczenie dla ich dobrego samopoczucia oraz funkcjonowania w społeczeństwie; przekłada się również na ich osiągnięcia edukacyjne oraz relacje z innymi ludźmi.

Skuteczność praktyki uważności została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Wykazano jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a w szczególności na obszary związane ze stresem, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi.

GŁÓWNE POTENCJALNE KORZYŚCI TRENINGU TO:
– podwyższona zdolność do koncentracji uwagi
– zwiększona samoświadomość własnego ciała i umysłu
– zwiększone poczucie własnej wartości
– wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, bólem i napięciem
– wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała
– lepsze radzenie sobie z trudnymi myślami
– łatwiejsze zasypianie
– rozwój życzliwości wobec siebie i innych

W CZASIE TRENINGU DZIECI ĆWICZĄ:
- koncentrowanie uwagi na danej czynności/przedmiocie, utrzymywanie jej, kierowanie jej w pożądaną stronę, przenoszenie na inny obiekt,
- obserwowanie swoich emocji, odczuć z ciała, doznań smakowych, węchowych, słuchowych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego,
- nazywanie i akceptowanie własnych emocji i myśli bez oceniania ich,
- rozpoznawanie „trudnych myśli” i „trudnych emocji”, by ich nie tłumić, ale umieć dawać im życzliwą uwagę,
- akceptowanie siebie takimi jakimi są, a poprzez to rozwijanie życzliwości wobec siebie i innych.

STRUKTURA TRENINGU
- 8 lekcji (1 lekcja tematyczna raz w tygodniu)
- codzienne 5-10 minutowe ćwiczenia utrwalające, wykonywane w domu, z rodzicem lub samodzielnie

ŁĄCZNY KOSZT ZA PAKIET ZAJĘĆ Z MATERIAŁAMI – 650zł

Cena obejmuje:
- 1 konsultację z rodzicem dotyczącą uczestnictwa dziecka w treningu przez telefon lub osobiście (ok.20 min)
- 1 konsultację z dzieckiem dotyczącą uczestnictwa w treningu (ok.20 min) *
- 8 tematycznych grupowych sesji treningowych, 50 min (raz w tygodniu)
- 8 mailowych informacji dla rodziców o tematyce zajęć w każdym tygodniu
- 1 książkę Eline Snel „Uważność i spokój żabki”
- 2 otwarte spotkania dla rodziców na platformie Zoom, połączone z praktyką uważności
- materiały pomocnicze
- 1 dyplom ukończenia treningu

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostaną podane dostępne terminy konsultacji:

• dla rodzica (rozmowa telefoniczna lub spotkanie indywidualne ok. 20 min), podczas której porozmawiamy o Pani/Pana oczekiwaniach odnośnie treningu i chętnie odpowiem na pojawiające się pytania

• oraz dla dziecka (rozmowa telefoniczna lub spotkanie indywidualne , ok. 20 min) - będzie to okazja, abyśmy się nawzajem poznali, by dziecko opowiedziało, czego chciałoby się nauczyć na treningu oraz by poznało Żabę Freda, który będzie przewodnikiem podczas nauki uważności.

TERMINY

10.02.2021 r. Zajęcia Pierwsze: ZAUWAŻANIE I KONCENTRACJA
17.02.2021 r. Zajęcia Drugie: Z GŁOWY DO CIAŁA
24.02.2021 r. Zajęcia Trzecie: SMAKOWANIE, WĄCHANIE, SŁUCHANIE, OBSERWOWANIE I ODCZUWANIE
03.03.2021 r. Zajęcia Czwarte: POCZUJ EMOCJE
10.03.2021 r. Zajęcia Piąte: AKCEPTACJA UCZUĆ
17.03.2021 r. Zajęcia Szóste: ŚWIADOMY RUCH
24.03.2021 r. Zajęcia Siódme: SIŁA WYOBRAŹNI
31.03.2021 r. Zajęcia Ósme: FAJNIE JEST BYĆ MIŁYM


WIĘCEJ INFORMACJI
Tel: 506 996 993
e-mail: kontakt@mindfulnessdladzieci.com.pl
www. mindfulnessdladzieci.com.pl

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Email *
Telefon: *
Adres zamieszkania *
Dodatkowy kontakt (do użycia w nagłych przypadkach) *
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Do której klasy chodzi dziecko?
Czy dziecko ma szczególne trudności lub problemy zdrowotne wpływające na jego zachowanie? *
Required
Jeśli zaznaczono "tak" przedstaw krótki opis trudności.
Czy dziecko było w przeszłości lub jest obecnie pod opieką psychologa? *
Jeśli tak, to od kiedy, jaki jest powód i czy dziecko przyjmuje jakieś leki?
Czy dziecko może poświęcić 5-10 minut na codzienne ćwiczenia w domu, w czasie trwania treningu? *
Required
Dlaczego chciałbyś/chciałabyś, aby dziecko wzięło udział w treningu i czy masz jakieś oczekiwania względem treningu? *
Znam warunki organizacyjne i finansowe uczestnictwa dziecka w treningu oraz wiem, że zajęcia rozpoczną się przy zebraniu grupy min. 5 dzieci. *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że trening Metoda Eline Snel© "Uwaga, to działa!" nie jest psychoterapią ani nie zastępuje opieki lekarskiej lub psychologicznej. *
Required
Zostałem/am poinformowana/ny, że decyzja obejmująca przyjęcie dziecka na zajęcia i zawarcie umowy na udział w zajęciach nastąpi po rozmowie indywidualnej z rodzicem/opiekunem prawnym. *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że opłata za trening, powinna zostać przelana na wskazany rachunek bankowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. *
Required
Zostałem/am poinformowana/ny, że trening stanowi kompletny, zamknięty cykl edukacyjno-szkoleniowy i nie powinien być dzielony. Dla poprawnej realizacji usługi uczestnik powinien odbyć pełne 8 zajęć. *
Required
Zostałem/am poinformowany/na, że po rozpoczęciu treningu, w razie rezygnacji z niego w trakcie jego trwania, obowiązuje mnie opłata za jego całość. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk dla celów przesłania szczegółowej oferty, zapisów na zajęcia i świadczenia usług.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, które ma brać udział w zajęciach, w tym danych o stanie jego zdrowia, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach i złożonych oświadczeniach przez Mindfulness dla dzieci, Violetta Halliday, ul. Zabytkowa 14, 80-253 Gdańsk dla celów przeprowadzenia zapisów na zajęcia i świadczenia usług.
Dane do zapisu na Trening Uważności Metodą Eline Snel© *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy