แบบประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
ปล.นับเริ่มต้นวันที่ 1 ของทุกเดือน
MM
/
DD
/
YYYY
แบบประเมินตนเอง
1.มีความรับผิดชอบ เจตคติ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรม
2.มีความสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน การเขียนบันทึกเวชระเบียน ใบรับรองแพทย์และใบส่งตัว
3.มีความรู้ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย เข้าใจระบบบริการสาธารณสุขและกฏหมาย
4.ทักษะทางคลินิกในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจและแปลผลได้
5.ทักษะทางคลินิก สามารถรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในผู้ป่วยฉุกเฉิน
6.ทักษะการทำหัตถการ รู้ข้อบ่งชี้ และทำหัตถการพื้นฐานตามที่แพทยสภากำหนด
7.สนใจใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม เข้าร่วมพัฒนาความรู้ในกิจกรรมวิชาการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
1.สถานที่การทำงานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
มีความสะอาด เรียบร้อย อุณหภูมิ ความปลอดภัย
2.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพัก อาหาร สวัสดิการ
3.เพื่อนร่วมงาน;แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การให้คำปรึกษา อัธยาศัย การให้ความช่วยเหลือ การช่วยแก้ปัญหา
4.เพื่อนร่วมงาน;พยาบาล
การให้คำปรึกษา อัธยาศัย การให้ความช่วยเหลือ การช่วยแก้ปัญหา
5.อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การเรียนการสอน การให้คำปรึกษา อัธยาศัย การให้ความช่วยเหลือ การช่วยแก้ปัญหา
6.การจัดการเรียนการสอน
หัวข้อการเรียนการสอน เวลาในการสอน การส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทางการแพทย์ กิจกรรมมีความเหมาะสม
7.ระบบการทำงานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
การจัดเวร ระบบการปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงาน
8.ภาพรวมความพึงพอใจ
ข้อติชม
แนะนำ เสนอแนะ ติชม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms