Susțineți propunerile noastre!
Ați ajuns aici pentru că ați parcurs propunerile noastre de modificare a Legii Voluntariatului, nr. 78/2014 și ați ales să le susțineți.

În primul rând, vă mulțumim!

Fiecare semnătură în plus contează. Pe lângă faptul ele validează procesul de consultare pe care l-am realizat - atât cu peste 300 de actori relevanți în domeniu cât și cu un grup de experți - semnăturile voastre ne vor ajuta să ducem procesul mai departe și să îmbunătățim cadrul legislativ. În acest fel, sperăm să putem dezvolta mai ușor, mai repede și într-un mod mai flexibil voluntariatul, în România.

Dacă doriți să dați și mai departe propunerea noastră, altor coordonatori de voluntari sau de organizații gazdă (ONG-uri sau instituții), veți contribui chiar mai mult la acest demers!

---
Proiectul Coaliția pentru Voluntariat este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany  în  parteneriat  cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu  sprijinul  financiar  Active  Citizens  Fund  România, program  finanțat  de  Islanda, Liechtenstein  și  Norvegia  prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 248.990 Euro și este derulat în perioada martie 2021 – februarie 2023.  Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nume și prenume *
Denumirea organizației gazdă pe care o reprezentați *
Rolul pe care îl aveți în organizație *
E-mail - doar dacă doriți să vă ținem la curent cu procesul de modificare a legii voluntariatului
Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Nota de informare poate fi consultată aici: https://bit.ly/3oUObwc 

Declar prin prezenta că sunt de acord în mod expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal  de către operatorii de date, în scopul derulării proiectului Coaliția pentru Voluntariat, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Friviligsentraler Norvegia din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,  Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi şi Fundaţia PACT.  

De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte :

Datele care pot fi prelucrate:  
I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, date privind educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și prenumele membrilor de familie ; II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală.  

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului. Prin promovarea proiectului se înțelege comunicarea către publicul larg a activităților și rezultatelor proiectului prin mijloace de comunicare diverse (mass-media, rețele sociale ale organizației gazdă și ale organizațiilor partenere, website-uri, ș.a.), putând folosi înregistrări audio-video, imagini sau fotografii din timpul implementării proiectului.  

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgiei, Norvegiei. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România - Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/.  

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România.

Drepturile mele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul General privind protecția datelor 679/2016 sunt următoarele: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la portabilitatea datelor.

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, Fundației Serviciilor Sociale Bethany, Fundației de Sprijin Comunitar, Pro Vobis și Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări.

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), Fundaţia pentru Parteneriat (FP), Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), Fundația PACT, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Operatorii de date pot fi contactați în legătură cu cele de mai sus la: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro., Fundația Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul social în Timișoara, Jud. Timiș, Str. Calea Dorobanților nr. 4 și punct de lucru în Iași, jud. Iași, Str. Varianta Uzinei nr. 1, tel. 0232.278.535, e-mail: iasi@bethany.ro, Fundația de Sprijin Comunitar, cu sediul social în Bacău, Str. Mărăști 32, e-mail voluntariat@fsc.ro, tel. 0234.585.658, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, cu sediul social în Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Rene Descartes nr. 6 și adresă de corespondență în Cluj-Napoca, Str. Virgil Fulicea nr. 1, tel. 0755.045.100, e-mail: provobis@provobis.ro, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Virgil Fulicea nr. 1, ap. 1, tel. 0729.837.773, e-mail: cluj@voluntariat.ro. De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Retragerea consimțământului nu împiedică prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când aceasta este impusă în mod imperativ de lege sau când este necesară pentru derularea unui contract în vigoare.  
Vă exprimați în mod expres și liber opțiunea ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopurile menționate mai sus?
Vă mulțumim!
Cum spuneam mai sus, fiecare semnătură contează!!!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pro Vobis - National Resource Center for Volunteering. Report Abuse