สมัครสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เพื่อความเข้มแข็งของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทน พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการเข้าไปต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้กับ ทุกท่าน เพื่อให้เกิดความเทียมกันของ พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น กับข้าราชการอื่น หรือไม่น้อยกว่า สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้ร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question