שאלון על הרצאות 3-4
בשאלון זה מופיעות ארבע שאלות קצרות על סוגים שונים של יחסים. שתי השאלות האחרונות הן לתרגול נוסף.
השאלון נועד לאפשר לכם לקבל פידבק מיידי על הבנתכם את המושגים שנלמדו בקורס.
השאלון אינו חובה, ואינו משפיע על הציון.
בחרו את תכונות היחסים הבאים מעל הממשיים *
3 points
Captionless Image
פונקציה
יחס שקילות
סדר חלקי
טרנזיטיבי
א-סימטרי
אנטי-סימטרי
סימטרי
רפלקסיבי
𝘈
𝘉
𝘊
בחרו את תכונות היחסים הבאים מעל קבוצת החזקה של הטבעיים *
3 points
Captionless Image
פונקציה
יחס שקילות
סדר חלקי
טרנזיטיבי
א-סימטרי
אנטי-סימטרי
סימטרי
רפלקסיבי
𝘋
𝘌
𝘍
בחרו את תכונות היחסים הבאים מעל הממשיים (שאלות לתרגול נוסף)
3 points
Captionless Image
פונקציה
יחס שקילות
סדר חלקי
טרנזיטיבי
א-סימטרי
אנטי-סימטרי
סימטרי
רפלקסיבי
𝘎
𝘏
𝘐
בחרו את תכונות היחסים הבאים מעל קבוצת החזקה של הטבעיים (שאלות קשות לתרגול נוסף)
3 points
Captionless Image
פונקציה
יחס שקילות
סדר חלקי
טרנזיטיבי
א-סימטרי
אנטי-סימטרי
סימטרי
רפלקסיבי
𝘑
𝘒
𝘓
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy