แบบสำรวจ
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสำรวจความต้องการการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตที่ร่วมทำแบบสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 มีสิทธิ์ลุ้นรับคูปองส่วนลด The Pizza Company จำนวน 40 รางวัล จากกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เพศ *
คณะ/วิทยาลัย *
ส่วนที่ 2 : ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศ
ท่านมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศ เพียงใด *
น้อย
ปานกลาง
มาก
1. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
2. การใช้งานระบบปฏิบัติการ (Operating System)
3. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)
4. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. การใช้งาน Cloud Services (Google Drive, Microsoft One Drive)
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ท่านมีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Internet ช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 3 : ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรดระบุความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนของท่าน
Your answer
ท่านต้องการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านต้องการศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านรูปแบบใดมากที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ) *
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms